เผยผลสอบ “ตร.นำขบวนสาวจีน”

วันที่ 21 มกราคม 2566 พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการ ตำ ร ว จ ท่องเที่ยว (ผบช.ทท.) มอบหมายให้ พล.ต.ต. อภิชาติ สุริบุญญา โฆษกกองบัญชาการฯ ชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณีมี ค ลิ ป เผยแพร่ในลักษณะที่มี ตำ ร ว จ จำนวนหนึ่งรวมตัวกันอำนวยความสะดวก ดู แ ล นักท่องเที่ยวต่างชาติในสนามบินและใช้ ย า นพาหนะ ตำ ร ว จ นำขบวนไปจนถึงโรงแรมที่พักนั้น

พล.ต.ต. อภิชาติ ชี้แจงว่า หลังจากที่เห็น ค ลิ ป ดั ง กล่าว ผู้บัญชาการ ตำ ร ว จ ท่องเที่ยวได้สั่งการให้ตรวจสอบทันที ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น กองบัญชาการ ตำ ร ว จ ท่องเที่ยวขอเรียนต่อสื่อมวลชน ดั ง นี้ 1.ทางกองบัญชาการ ตำ ร ว จ ท่องเที่ยว ยอมรับว่า มีข้ารา ช ก าร ตำ ร ว จ สังกัด ตำ ร ว จ ท่องเที่ยวจำนวน 1 ราย ปรากฏอยู่ใน ค ลิ ป ดั ง กล่าว โดยทราบภายหลังว่าเป็น ร.ต.อ. สมพล ภิญโญสโมสร ตำแหน่ง รองสารวัตร กองกำกับการ 3 (รับผิดชอบสนามบินสุวรรณภูมิ) สังกัดกอง บั ง คั บ การ ตำ ร ว จ ท่องเที่ยว1

.

2.เหตุการณ์ใน ค ลิ ป เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม ที่ ผ่ า นมา เวลาประมาณ 22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX671 เดินทางเข้าประเทศไทยพอดี ซึ่งจากการตรวจสอบในวัน ดั ง กล่าวแล้ว ทางกองบัญชาการ ตำ ร ว จ ท่องเที่ยวไม่มีการสั่งการใดๆ ให้ ตำ ร ว จ ท่องเที่ยวสุวรรณภูมิอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวรายใดเป็นกรณีพิเศษ

3.นักท่องเที่ยวที่ปรากฏใน ค ลิ ป นั้น ทางกองบัญชาการ ตำ ร ว จ ท่องเที่ยวทราบชื่อแล้ว (แต่ขออนุญาตไม่เอ่ยนาม) ซึ่งนักท่องเที่ยวรายนี้เดินทางมาเที่ยวไทยพร้อมกับมารดา 4. ผู้บัญชาการ ตำ ร ว จ ท่องเที่ยวได้สั่งการให้กอง บั ง คั บ การ ตำ ร ว จ ท่องเที่ยว 1 ต้นสังกัดของ ร.ต.อ.สมพล ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน แล้วรีบรายงานให้ทราบ เพื่อที่กองบัญชาการ ตำ ร ว จ ท่องเที่ยวจะได้สนับสนุนข้อมูลให้จเร ตำ ร ว จ แ ห่ งชาติที่อาจตั้งคณะทำงานตรวจสอบ และจะได้รายงานให้ผู้ บั ง คั บ บัญชาระดับสูงทราบ

.

5. ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น ผู้บัญชาการ ตำ ร ว จ ท่องเที่ยวสั่งกำชับให้ตรวจสอบจนเกิดความกระจ่างชัดด้วยว่า ตำ ร ว จ กลุ่มนี้ทำกันเป็นกระบวนการและใช้ อำ น า จ หน้าที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วหรือไม่ โดยหากพบ ห ลั ก ฐ า น หรือข้อมูลอันเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำเช่นนั้น จะได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป เพราะถือว่า เป็นพฤติกรรมที่สร้างความเสื่อม เ สี ย ต่อกองบัญชาการ ตำ ร ว จ ท่องเที่ยวและสำนักงาน ตำ ร ว จ แ ห่ งชาติในภาพรวมเป็นอย่างยิ่ง

.

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ขอน้อมรับนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไป ป รั บ ปรุงแก้ไข ลงโทษผู้ที่กระทำการไม่เหมาะสม และหามาตรการที่มีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีกต่อไป รวมทั้งจะพิจารณาคัดเ ลื อ กสรรบุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติหน้าที่ในจุดที่อ่อนไหวต่อภาพลักษณ์ประเทศต่อไปด้วย ทั้งนี้หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ดั ง กล่าว มีความคืบหน้าเป็นประการใด ทางกองบัญชาการ ตำ ร ว จ ท่องเที่ยวจะได้เรียนแจ้งสื่อมวลชนให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

.

#สาวจีน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *