สาวจีน กับ บริการตร.ไทย

วันที่ 21 ม.ค.2566 ที่สำนักงาน ตำ ร ว จ แ ห่ งชาติ พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงาน ตำ ร ว จ แ ห่ งชาติ เปิดเผยถึงกรณี ค ลิ ป “ ตำ ร ว จ ไทย” ที่กำลังเป็น Viral ในประเทศจีน ก ล่ า ว ถึ ง
“สาวจีน” ทดสอบใช้บริการ “ ตำ ร ว จ ไทย” ว่าใช้ เ งิ น ซื้ อ ได้ทุกอย่างตามคำร่ำ ลื อ จริงหรือไม่
‘สุดขำ’ มี ตำ ร ว จ ไ ป รั บ ถึงประตูเครื่องบิน เดินนำทาง ยกกระเป๋า เปิดประตูรถให้ ขับรถนำเปิดไฟฉุกเฉินไซเรน จยย. 6,000 รถเก๋ง 7,000 แป๊บเดียว ถึงที่พัก สะดวกสมคำร่ำ ลื อ จริงๆ!

พล.ต.ต.อาชยน กล่าวว่า “ กรณี ดั ง กล่าว พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. รับทราบเรื่องแล้ว เห็นว่า กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร จึงสั่งการด่วนให้ จเร ตำ ร ว จ ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าบุคคลปรากฎตาม ค ลิ ป ตั้งแต่สนามบินถึงการนำขบวน เป็นข้ารา ช ก าร ตำ ร ว จ จริงหรือไม่ ทำไมถึงมีการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว กระทำโดยชอบตามกฎหมาย ระเบียบหรือไม่ แล้วพิจารณาสั่งการตาม อำ น า จ หน้าที่ เสนอ ผบ.ตร.ให้ทราบโดยเร็ว

โฆษก ตร. กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากที่ปรากฎตาม ค ลิ ป การอำนวยความสะดวกในขั้นตอนของตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถดำเนินการได้ ส่วนการนำขบวนนั้น ตร.ได้มีการกำชับสั่งการปฏิบัติมาโดยตลอด ทั้งการดำเนินการตามกฎหมายจราจร และการดำเนินการตามมติ ครม. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว189 ลง 2 ต.ค. 2545 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2544 เห็นชอบหลักเกณฑ์การใช้รถนำขบวนของ ตำ ร ว จ บุคคลสำคัญหรือนักการเมือง หรือการใช้รถนำขบวนรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทยไว้ ชั ด เ จ น

ส่วนกรณีอื่นทั่วๆไป จะมีการนำขบวนได้นั้น ในเขต กทม. ให้ ผบก.จร. เป็นผู้มี อำ น า จ พิจารณาอนุญาต นอกเขต กทม. ให้ ผบก.ทล. เป็นผู้มี อำ น า จ พิจารณาอนุญาต โดยต้องพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องใช้รถ ตำ ร ว จ นำขบวน เพื่อความปลอดภัยของขบวน หรือความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนตามความจำเป็นแก่กรณี เช่น รถนักเรียน ขบวนรถซึ่งเดินทางไปประกอบศาสนกิจหรือพิธีการต่างๆ หรือเป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนของบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ในทางรา ช ก าร เพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำคัญของทางรา ช ก าร เท่านั้น

การขออนุญาตใช้รถ ตำ ร ว จ นำขบวน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด มิใช่ให้ใครก็ได้ใช้สิทธิพิเศษเพื่อความสะดวกสบายส่วนตัว เพราะนอกจากจะส่งผลต่อความปลอดภัยบนท้องถนนแล้ว อาจสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีในสายตาประชาชนได้

ดั ง นั้นหากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด จะมีการพิจารณาลงโทษตาม อำ น า จ หน้าที่ต่อไป”

#บริการตำรวจไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *