หมอของขวัญ ถึง กระติก

เรียกได้ว่ายังเป็น ก ร ะ แ ส ที่กำลังถกเถียง วิพ ากษ์วิจ ารณ์ใน ก ร ะ แ ส โลกโซเชียลกันเลยทีเดียว เมื่อจู่ๆเฟซบุ๊กของ น า ง เ อ ก สาวคนดังผู้จากไป “คุณแตงโม นิดา” มีการ เ ค ลื่ อ น ไหว และมีการโพสต์ภาพเ ห ตุก ารณ์บนเรือออกมาอย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้ในรายการโหน ก ร ะ แ ส เมื่อวันที่ 23 พฤษภาค ม 2565 ที่ผ่านมา ทางด้านของ “คุณกระติก หรือ อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์” เพื่อนสนิทและอดีตผู้จัดการของ นั ก แ ส ด ง สาว “แตงโม นิดา”

ออกมา เ ปิ ดใ จ และตอบคำถามปร ะเ ด็ นต่างๆ ที่คนในสังคมต่างส งสั ย ซึ่งช่วงหนึ่งในรายการ เธอได้เ ผ ยรายชื่อชองบุคคลที่เธอจะฟ้ อ ง โดยหนึ่งในนั้นมี

“หมอเคท หรือ แพทย์หญิงของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์” คุณหมอทางด้านผิ วห นั ง ที่เป็นอีกหนึ่งรายที่ เ ค ลื่ อ น ไหวใน ค ดีดาราสาว “แตงโมนิดา”

หลังจากนั้น “หมอของขวัญ” ได้ เ ค ลื่ อ น ไหวผ่านทางเพจเ ฟ ซบุ๊ ก Doctorkatekate ระบุว่า ได้ข่าวว่า 1 ใน 5 คนบนเรือออกรายการดังว่าจะฟ้ อ งหมอ ยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งค่ะ ก่อเรื่องขนาดนี้ เป็นข่าวดังขนาดนี้

จะไม่ให้คน พู ด ถึ ง การกระทำของตัวเองอันขาดความรับผิดชอบในฐานะเพื่อนที่ดี ก็เกินไปค่ะ หมอพร้อม และหมอมีปั ญญ ารับผิดชอบกับคำพูดและการกระทำของตัวเองค่ะ

เพื่อนตกเรือ แ ท น ที่จะรีบข่วย ก ลั บ วิ่งหา ท น า ย ไ ล่ฟ้ อ งคนพูดไม่เข้าหู ดูออกเลยนะคะ พื้นเพเป็นคนยังไงโดยในช่วงท้ายของการไ ลฟ์ “หมอของขวัญ” ได้อั ปเ ด ตเรื่อง ค ดี ความที่ก่อนหน้านี้ “คุณกระติก” คดีผู้จัดการของ “แตงโมนิดา”

เ ผ ยว่าจะฟ้ อ ง ด้านของหมอขวัญ เ ผ ยว่า ตัวเองนั้นยังไม่ได้รับหมายศ า ล หากมี อ ะ ไ ร เพิ่มเติมจะมาอั ปเ ด ตอีกครั้ง และยืนยันว่า ไม่ต้องห่วง หมอไม่ทิ้งค่ะ สู้

ก็อย่างที่หมอบอก กระดูกคนละเบอร์ และขอฝากถึงกระติกว่า เกรงใจพี่แดงนิดนึงนะคะ กระติกรู้ว่าเขาเป็นใคร หมอแค่บอกว่ากระดูกมันคนละเบอร์ และอัปเดตว่า หมอยังไม่ได้รับหมายศาลใดๆ

#หมอของขวัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น