หมอยง เผย 5 ปัจจัย

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.65 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิท ย า คลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท ย า ลัย โพสต์เฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” ระบุว่า ฝี ด า ษ วานร 2022 ความยุ่ง ย า ก ในการควบคุม โ ร ค ฝี ด า ษ วานรที่ระบาดในปีนี้ ในยุโรปและอเมริกามีผู้ ป่ ว ย ร่วม 500 ราย ส่วนใหญ่ เ พ ศ ชายถึง 98% และอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-50 ปี

.

ความยุ่ง ย า ก ในการควบคุม โ ร ค คือ  1. อ า ก า ร ของ โ ร ค ไม่ได้รุนแรงแบบไข้ทรพิษ ยังไม่มีใคร เ สี ย ชีวิตเลย เมื่อมี อ า ก า ร น้อยบางรายก็ไม่ได้รับการวินิจฉัย

.

2.ตุ่มที่ขึ้นก็ไม่ได้มาก 30% เกิดในที่ ลั บ บริเวณอวัยวะ เ พ ศ และถ้าไม่มี อ า ก า ร มาก หรือตุ่มขึ้นน้อยก็จะไม่ได้พบแพทย์  3. โ ร ค นี้ติดต่อเกี่ยวข้องกับ เ พ ศ สัมพันธ์ เพราะมีการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด

.

4.ไม่มี ห ลั ก ฐ า น ในการติดต่อจากสัตว์ หรือเดินทางมาจากแอฟริกา เป็นการติดต่อระหว่างคนสู่คน    5.ถ้าเชื้อ ฝี ด า ษ วานรที่ระบาดอยู่ขณะนี้เข้าไปติดยังสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ ในตระกูลหนู กระต่าย กระรอก สัตว์เหล่านี้จะมี อ า ก า ร น้อยมาก และเป็นพาหะที่จะกระจาย โ ร ค ได้ จะ ย า ก ต่อการควบคุมขึ้นอีก นำไปสู่การเกิด โ ร ค ประจำถิ่น

.

ขณะนี้ โ ร ค ประจำถิ่นอยู่แอฟริกา มีความกังวลว่าถ้าติดในสัตว์เลี้ยงที่กำลังระบาดอยู่นี้ ก็อาจประจำถิ่นอยู่ยุโรปต่อไป

#ฝีดาษลิง
#หมอยง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น