สิ้นแล้ว หลวงปู่สมุทร พระเกจิดัง

วันที่ 17 ม.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน พระราชสังวรญาณ หรือหลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญฺ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี – สระบุรี (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน หรือ วัดเขาจีนแล จ.ลพบุรี มรณภาพลงแล้วด้วย อ า ก า ร สงบจาก โ ร ค ปอดอักเสบ ณ รพ.พระนารายณ์มหาราช โดยจะได้มีการประกอบพิธีอัญเชิญสรีระร่างมายังศาลาสัจจธรรม ภ า ย ใ น วัดเวฬุวัน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี ในเวลา 12.00 น.วันที่ 18 มกราคม 2566

เพื่อให้พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร ญาติโยมสาธุชน สรงน้ำ ศ พ และในเวลา 17.00 น.จะได้ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรง ศ พ โดยในวันนี้ได้มีคณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และศิษ ย า นุศิษย์ เร่งทำความสะอาด ป รั บ สถานที่ในการประกอบพิธี

สำหรับพระราชสังวรญาณ หรือหลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญฺ เกิดที่อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ปี พ.ศ.2476 เป็นบุตร คนที่ 7 พออายุ 22 ปี ได้อุปสมบท จากนั้นได้ศึกษาอบรมกรรมฐานจากพระเถระในบรรดาศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จนในปี พ.ศ.2506 ได้จาริกธุดงค์ มายังเขาจีนแล จ.ลพบุรี และได้ก่อตั้งสร้างวัดขึ้น และปี พ.ศ.2507 หลวงปู่สมุทรได้รับเป็นเจ้าอาวาส

โดยสร้างพระพุทธรูปบนเขาจีนแลเสร็จสมบูรณ์ จากที่หลวงปู่ได้สร้างไว้ในบวรพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ ผู้เพียบพร้อม ด้วยศีลจารวัตรอันงดงาม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั ช ก าลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสังวรญาณ วิ. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี-สระบุรี (ธรรมยุติ) ทั้งนี้พระราชสังวรญาณ หรือหลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญฺ เป็นที่เคารพนับถือของพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร ญาติโยมสาธุชน และถือว่าเป็นเทพเจ้า แ ห่ งวัดเขาจีนแล

.

#หลวงปู่สมุทร
#อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *