อนุโมทนา หมอปลาย

นางสาวณวราชา พินิจ โ ร ค ากร หรือ “หมอปลาย พรายกระซิบ” ทำพิธีถวายข้าวมรุปา ย า ส ข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง แต่องค์พุทธเมตตา พร้อม พิธีขลิบผม บวชชีพรหมโพธิ ณ บริเวณ ภ า ย ใ น พระมหาเจดีย์พุทธค ย า วัดสุวรรณ ภูมิพุทธชยันตี ก่อนที่จะบินลัดฟ้ามุ่งหน้าสู่ประเทศศรีลังกา เพื่อบวซเป็นภิกษุณี ในวันที่ 7 มิถุนายน นี้

“หมอปลายพรายกระซิบ” เปิดเผยถึงการบวชในครั้งนี้ว่า ได้สัญญากับท่านยมไว้แล้วว่าจะบวชถวายให้ เพราะสิ่งที่ทายมันเกิดขึ้นหลายอย่าง พอเรื่องมันเกิดขึ้นมาก ๆแต่ละเรื่องก็ค่อนข้างเกินตัว จึงกลัวว่า ด ว ง ตัวเองจะมีปัญหา เพราะทุกครั้งที่ ทำ น า ย พลังชีพจะหายไป จึง อ ย า ก จะตอบ แ ท น สิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ให้พรสวรรค์ตรงนี้มา และ อ ย า ก จะตอบ แ ท น คุณพ่อ คุณแม่ และตอบ แ ท น คุณแผ่นดินด้วย ก็เลยตัดสินใจบวชในครั้งนี้

.

สำหรับ บ ร ร ย า ก า ศ ภ า ย ใ น งานบวชของ “หมอปลายพรายกระซิบ” มี นั ก แ ส ด ง หนุ่ม แอมปี-พีรวัศ รับหน้าที่พิธีกรตลอดทั้งงาน จากนั้นเวลา 08.09 น. จึงเริ่มเข้าสู่พิธีขลิบผม นางสาวณวราชา พินิจ โ ร ค า ก ร ณ ภายใต้ต้นพระศรีมหา- โพธิ์ พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

โดย”หมอปลายพรายกระซิบ” จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยการ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการตันพระศรีมหาโพธิ์ และเข้าถวายเครื่องสักการะ แด่ประธานฝ่ายลงฆ์ จากนั้นพระครูอุดมโพธีวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระราม อ โ ย ธ ย า -อินเดีย นำกล่าวคำขอขมากรรมต่อพระรัตตรัย, บิดา-มารดา และกล่าวคำปลงผม: ประธานฝ่ายสงฆ์ ประพรหมน้ำพระพุทธมนต์ และขลิบผม

ทั้งนี้เมื่อ หมอปลายพรายกระซิบ ประกอบพิธีล้างเท้าบิดา-มารดา เสร็จแล้ว พ่อ-คุณแม่ ขลิบผม ต่อด้วยญาติธรรมเข้าขลิบผมตามลำดับ.เมื่อแล้วเสรีจจึงได้เปลี่ยนมาเป็นชุดสี คณะประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์พุทธค ย า จำนวน 3 รอบ, พิธีถวาย น้ำนม และพวงมาลัย แด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อแล้วเสร็จพระสงฆ์ จำนวน108 รูป ประจำอาสน์สงฆ์ พร้อมกัน ภ า ย ใ น พระมหาเจดีย์ฯ

โดย “หมอปลายพรายกระซิบ” จะถวายพานดอกไม้ 1 คู่ ด้านหน้าโต๊ะหมู่บูซา เสร็จแล้วจุดธูป เทียน เครื่องนมัสการพระพุทธเมตตา ถวายเครื่องสักการะ แต่ประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีกรนำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำ อาราธนาศีล 8 รับศีลจากพระสงฆ์ (รับผ้าคลองบวชชีพรหมโพธิ) และ จุดธูปเทียนบูชาข้าวมธุปา ย า ส พระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระราม อ โ ย ธ ย า – อินเดีย กล่าวอัญเชิญเทวดา และพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

จากนั้น คณะเจ้ากาพ ตักบาตรด้วยข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง ต้านหน้าพระรูปปางรับข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง หลังจากนั้นจะกล่าวคำถวายข้าวมธุปา ย า ส ถวายผ้าห่มสักการะ พุทธเมตตา พร้อมด้วยบริวาร และเจ้าภาพเข้าถวายภัตตหารเพล เครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย แด่พระสงฆ์ 108 รูป พระสงฆ์อนุโม ท น า กรวดน้ำรับพร กราบลาพระรัตนตรัย จึงถือเป็นอันเสร็จพิธี นับเป็นเรื่องราวดีๆ ที่ “หมอปลายพรายกระซิบ” ตั้งใจถวายบุญครั้งใหญ่

#หมอปลาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น