เจ้าอาวาส กับ “พระอ๋อย” คาดหัว

วันที่ 12 ม.ค. 2566 จากกรณีที่อดีตพระครูปลัดประสาทพร หรือพระอ๋อย อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรปราการ ได้สึกจากความเป็นพระ หลังถูกพบว่ามีสีกาแอบอยู่ใต้บันไดกุฏิ และได้ปรากฏข่าวว่าก ลั บ มาบวชใหม่และจำวัดที่วัดขุมข้าว จ.นครนายก จนเป็น ก ร ะ แ ส วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมกันอย่างกว้างขวางในสังคม

.

ล่าสุด เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ได้มีคำสั่งปลดเจ้าอาวาสวัดขุมข้าวแล้ว โดยออกคําสั่งเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง ถอดถอนพระสังฆาธิการออกจากตําแหน่งหน้าที่ ระบุว่า ด้วยพระครูปทุมปริยัต ย า นุกิจ เจ้าอาวาสวัดขุมข้าว ตําบลหนองแสง เขต ๒ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้รับนายประสาทพร อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีกรณีซุกสีกาที่ตกเป็นข่าว เข้ามาอุปสมบทและมาพํานักอยู่ วัดขุมข้าว ทําให้เกิดความ เ สี ย หายแก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา อันเป็นการประพฤติละเมิดจริ ย า พระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง

อาศัยอํานาจตามข้อ ๕๕ (๔) ป ร ะ ม า ท เลินเล่อในหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความ เ สี ย หายอย่างร้ายแรงแก่การคณะสงฆ์ แ ห่ งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)จึงถอดถอน พระครูปทุมปริยัต ย า กิจ เจ้าอาวาสวัดขุมข้าว ตําบลหนองแสง เขต ๒ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายกออก ออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดขุมข้าวทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

#พระคาดหัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *