แบนกาแฟยี่ห้อดัง ทำนกเขาขัน

เดอะสเตรตส์ไทมส์ สำนักงานวิท ย า ศาสตร์ สุ ข ภ า พ (HSA) แ ห่ ง ประเทศ สิ ง ค โ ป ร์ ออกแถลงการณ์ เ ตื อ น ประชาชนไม่ให้บริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีส่วนผสมที่ใช้ รั ก ษ า อ า ก า ร ห ย่ อ น ส ม ร ร ถ ภ า พ ทาง เ พ ศ หลังจากชายคนหนึ่งล้ม ป่ ว ย และเข้ารับการ รั ก ษ า

.

กาแฟยี่ห้อ Prime Kopi Pejuang 3 in 1 วางจำหน่ายในแอพ โดยบรร ย า ย ส ร ร พ คุ ณ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีส่วนผสมช่วยเสริม สุ ข ภ า พ ทาง เ พ ศ ของผู้ชาย ทว่าเมื่อดำเนินการตรวจสอบพบ ส า ร ท า ด า ล า ฟิ ล ในระดับสูง

.

จากข้อมูลของ HSA ผู้บริโภครายหนึ่งบริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟถูกนำตัวส่งแผนก ฉุ ก เ ฉิ นหลังจากเจอกับ อ า ก า ร ป ว ด เ มื่ อ ย ตามร่างกาย ห น า ว สั่ น ไ ม เ ก ร น และ ตึ ง บริเวณกราม ผู้บริโภครายอื่นเจอปัญหาการแข็งตัวเป็นเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

นอกจากนี้ HSA กล่าวว่า “ผู้จำหน่ายและซัพพลายเออร์ทั้งหมดต้องหยุดการ ข า ย หรือจัดหา ‘Prime Kopi Pejuang 3 in 1’ ทันที โดยทาง HSA จะไม่ลังเลใจที่จะดำเนินการ บั ง คั บ ใช้ที่เข้มงวดกับผู้ที่จำหน่ายหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีการเจือปนด้วยส่วนผสม ย า

.

เจ้าหน้าที่กล่าว ผู้ที่จัดจำหน่ายหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจถูกดำเนิน ค ดี และการ ล ง โ ท ษ อาจส่งผลให้มี โ ท ษ จำ คุ ก ไม่เกินสองปี พร้อมทั้งอาจมีการ ป รั บ ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ สิ ง ค โ ป ร์ (ราว 249,292 บาท)

.

#กาแฟ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น