ไพรวัลย์ ถึง หลวงพี่น้ำฝน

นายไพรวัลย์ วรรณบุตร หรืออดีตพระมหาไพรวัลย์ วรวัณฺโณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตอก ก ลั บ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม หลังบอกไร้ ร า ค า ด่ า กราดทำคอนเ ท น ต์ ข า ย ของ เวรกรรมจะตามทัน ปมโพสต์จวกหมอปลาที่ไปถ่ายรูปร่วมกันในพิธีลงนะหน้าทอง

.

โดยระบุว่า “ดิฉันพูดทุกอย่างด้วยหลักการและเหตุผลค่ะ คุณเป็นมนุษย์ห่ม เ ห ลื อ ง บวชอุทิ ศ พ ระรัตนตรัย เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของพระศาสนา ว่างๆ ช่วยตักน้ำใส่กะลาแล้วชะโงกหน้าถามตัวเองบ้างนะคะว่า กิจหลายๆ อย่างที่ทำอยู่ ถูกและตรงตามหลักพุทธศาสตร์มากน้อยแค่ไหน เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า หรือสงฆ์สาวกของใคร ?”

“แค่เจิมหน้าผากผู้หญิง ลง นะ ลง นี นี่ก็เป็นอเนสนากรรมแล้วค่ะ บวชมาจนเป็นพระเถระแล้ว ธรรมะมากน้อยเคยซึมซับผ่านชายผ้า เ ห ลื อ งเข้าจิตใจบ้างไหมค่ะ พระไตรปิฎกในตู้ที่วัด เคยหยิบมาเปิดอ่านบ้างหรือเปล่า หรือไว้แค่ประดับให้สวยงาม”

“เป็นภิกษุ ต้องมีลัชชีธรรมค่ะ มีความละอายในจิตใจมากกว่าชาวบ้าน ธรรมะต้องขัดต้องเกลา ไม่ใช่กายเป็นพระแต่ใจห ย า บกระด้าง อันนี้ต่อให้บวชจน ต า ย คาผ้า เ ห ลื อ ง ก็ไม่ได้อานิสงส์ผลบุญ อ ะ ไ ร หรอกค่ะ”

“ดิฉัน ข า ย ของได้โดยไม่จำเป็นต้อง ด่ า ใครเพื่อหาคอนเ ท น ต์ค่ะ แต่ที่ดิฉันจำเป็นต้อง พู ด ถึ ง หมอปลา เพราะดิฉันนับถือเขา และพระพุทธเจ้าสอนว่า คนเป็นกัล ย า ณมิตร จักสะกิดเมื่อมิตรทำผิดพลาด ดิฉันถือหลักการข้อนี้ค่ะ ส่วนมนุษย์ห่ม เ ห ลื อ งแบบคุณ ดิฉันก็ไม่เคยให้ ร า ค า เหมือนกันนะคะ นี่ อ ย า ก บอกให้ชัดอีกที เพราะกิจที่คุณทำหลายอย่าง มันห่างไกลกับความเป็นภิกษุในพระศาสนาค่ะ”

“เป็นฆราวาส ข า ย ของไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม นี่เป็นเรื่องสัมมาอาชีวะนะคะ แต่เป็นพระ เป็นนักบวชแล้วปลุกเสก เจิมนั้นเจิมนี่ ข า ย กระเป๋า ข า ย ผ้าพันคอ เขาเรียกว่า ประพฤติอนาจาร ย่ำ ยี พระธรรมวินัยค่ะ เป็นพวกอธรรมวาที อวินยวาที พระพุทธเจ้าสาป พระประเภ ท น ี้นะคะ นี่ อ ย า ก จะ เ ตื อ น ในฐานะอุบาสกคนหนึ่ง”

#ไพรวัลย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น