“รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์” กับ “คุณแม๊”

จากกรณีที่มีวานนี้ นายเดชา กิตติวิท ย า นันท์ ประธานเครือข่าย ท น า ย คลายทุกข์ หรือ ท น า ย เดชา ซึ่งเป็น ท น า ย ของนางพนิดา ศิริยุทธโยธิน หรือ แม่แตงโม ได้แถลงข่าวว่า แม่ได้ส่งมือถือไปให้บังแจ็คที่ต่างประเทศไทย ส่งผลให้ที่ผ่านมามีภาพต่าง ๆ นา ๆ หลุดออกมามากมาย ล่าสุดนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ หรือ ” ท น า ย รณรงค์” ท น า ย ความชื่อดัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ” ท น า ย คู่ใจ” ว่า “วิธีป้องกันแม่ไม่ให้เอามือถือเราไป ข า ย แลก เ งิ น แสน หลังจากเรา ต า ย คือ ทำพินัยกรรม”

.

.

.

.

.

” ท น า ย รณรงค์” ระบุต่อว่า ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมทรัพย์มรดกจะตกทอดแก่ทา ย า ท ดังนี้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใด ต า ย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทา ย า ท วรรคสอง ทา ย า ทอาจ เ สี ย ไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติ แ ห่ ง ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

.

.

.

มาตรา 1629 ทา ย า ทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้ บั ง คั บ แ ห่ ง มาตรา 1630 วรรคสอง แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่ง ต่อไปนี้ คือ (1) ผู้สืบสันดาน (2) บิดามารดา (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน (5) ปู่ ย่า ตา ย า ย (6) ลุง ป้า น้า อา
คู่สมรส(จดทะเบียนสมรส)ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเป็น ท า ย า ท โดยธรรม

.

.

.

#รณรงค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น