ชาวบ้านนับหมื่นไหว้ขอพร ‘หลวงพ่อเคลือบ’ องค์ใหญ่

ชาวบ้านนับหมื่น แ ห่ ทำบุญขอพรปีใหม่ แน่นวัดหนองกระดี่เก่า พร้อมร่วมเทองค์ หลวงพ่อเค ลื อ บองค์ใหญ่ รวมทั้งขนของแก้บน หลังได้ โ ช ค ถูก ห ว ย งวดที่ ผ่ า นมา จากทะเบียนรถลาก

.

วันที่ 1 ม.ค.2566 ที่วัดหนองกระดี่เก่า หมู่ 3 ต.หนอง ย า ยดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ชาวบ้านนับหมื่นคนจากหลายพื้นที่ นำสิ่งของทั้งหัวหมูต้ม ไก่ต้ม เ ห ล้ า ขาว มะขามเปียก เก ลื อ น้ำเปล่า มากราบไหว้ หลวงพ่อเค ลื อ บ รวมทั้งแก้บนหลังมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การ ค้ า ข า ย สำเร็จลุล่วงและได้ โ ช ค ถูก ห ว ย งวดที่ ผ่ า นมา

.

คณะกรรมการวัด ระบุ วันนี้มีประชาชนหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพร หลวงพ่อเค ลื อ บ จำนวนมาก บางท่านก็มาแก้บนหลังถูก ห ว ย เลขรถบรรทุกสิบล้อที่ลากหลวงพ่อมาจากโร ง ง าน งวดที่ ผ่ า นมาโดยถูก ห ว ย กันเป็นจำนวนมาก วันนี้เลยนำ เ งิ น มาถวายวัด

.

ความ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของหลวงพ่อเค ลื อ บนั้น ดั ง กระจรกระจายไปทั่วทั้งด้านอภินิหารวาจาสิทธิ์ ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ท่านพูดคำไหน จะเป็นจะเป็นจริง ดั ง คำพูด ไม่วาจะทางดีหรือทางร้าย โดยเฉพาะเรื่องการบนบานจะสมหวังแทบทุกหลาย จึงเป็นที่เคารพนพถือของคนในจ.อุทัยธานีและทั่วประเทศ

.

คณะกรรมวัดจึงจัดสร้างองค์หลวงพ่อเค ลื อ บขนาดใหญ่ ให้สมเกียรติสมบารมีของท่าน ขนาดหน้าตักกว้าง 12 เมตร สูง 15 เมตร โดยว่าจ้างช่างกรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ โรงหล่อพระฤทธิ์สมบูรณ์ จำกัด จ.สมุทรสาคร ด้วยงบประมาณ 28 ล้านบาท

.

#หลวงพ่อเคลือบ
#อุทัยธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *