เตรียมรับมือ น้ำมันขึ้นต่อเนื่องอีก 2 ปี

วันที่ 25 พ.ค.65 นายปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการธนาคาร แ ห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ “สภาวะแวดล้อมใหม่ทางเศรษฐกิจและการ เ งิ น ” ในงานสัมมนา “New Chapter เศรษฐกิจไทย” จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เครือมติชน ว่า เศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาจากการฟื้นตัวบนความไม่แน่นอน ยังข ย า ย ตัวต่ำกว่าที่คาด ขณะเดียวกันอัตรา เ งิ น เฟ้ออยู่ในระดับสูง

โดยล่าสุด สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แ ห่ ง ชาติ (สศช.) ป รั บ ลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้ เ ห ลื อ 3% ใกล้เคียงที่ธนาคาร แ ห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) คาดไว้ที่ 3.2%

“เศรษฐกิจไทยยังอยู่บนพื้นฐานการข ย า ย ตัวบนความไม่แน่นอน โดยมีปัจจัย เ สี่ ย ง ทั้งจาก ส ง ค ร า ม รัสเซีย-ยูเครน ที่ยังไม่คลี่คลาย การ ป รั บ นโยบายการ เ งิ น ของประเทศต่าง เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เข้มแข็ง มีการขึ้นดอกเบี้ย เพื่อดูแลสมดุลเศรษฐกิจและอัตรา เ งิ น เฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในระยะต่อไปอัตราดอกเบี้ย คงต้องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ของไทยดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0.5% แนวโน้มต่อไปคงต้อง ป รั บ ขึ้นขอดูจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการ เ งิ น (กนง.) จะพิจารณา”

ทั้งนี้ หลังจากวิกฤตโควิด-19 หลาย ๆ ประเทศต้องเจอวิกฤตรุมเร้าเหมือน ๆ กันที่ต้องเร่งแก้ไข เช่นเดียวกับไทย เช่น การดูแลฐานะการคลังและการ เ งิ น ของไทย แม้ว่าการคลังยังมีเสถียรภาพ แต่ก็มีเครื่องมือในการกระตุ้นห ลื อ น้อยลง เพราะสัดส่วน ห นี้ สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 58% ของจีดีพี และต้องมีการจัดงบประมาณขาดดุลทุกปีโดยคาดว่า ห นี้ สาธารณะจะขึ้นอยู่ที่ 67% ของจีดีพีในปี 2569

ดังนั้น เมื่อพ้นวิกฤตต้องจัดการ ก ลั บ มาอยู่ 60% จีดีพี ให้มีกระสุนด้านการคลัง เพื่อให้มีความสามารถในการใช้นโยบายในอนาคตได้ โจทย์ของการหารายได้ และการบริหารงบประมาณที่มีจำกัด จึงเป็นโจทย์สำคัญของ รั ฐ บ า ล ต่อไป

นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังมีความ เ สี่ ย ง เรื่องของความเหลื่อมล้ำและเห็นต่างในสังคมที่สูงขึ้น จากโควิด-19 ที่กระทบรายได้โดยเฉพาะกับผู้มีรายได้น้อยอย่างมาก แม้ธุรกิจขนาดใหญ่ยังข ย า ย การ ล ง ทุ น แต่การว่างงานและ ห นี้ ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบสังคมกระทบเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย ความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วก็ยิ่งมากขึ้นหลังโควิด

และความขัดแย้งทางความเห็นในสังคมโซเชียล ถ้าไม่แก้ไขก็เป็นความ เ สี่ ย ง ของประเทศ รวมทั้ง คุณภาพคนถดถอย เด็กไม่ได้ไปโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลง เด็ก ย า ก จนต้องหลุดจากการศึกษา นักศึกษาจบใหม่หางานทำไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในการทำงานระยะ ย า ว

ด้าน นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บรร ย า ย พิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจ-โอกาส-ความท้าทายใหม่” ว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะออกจากวิกฤตและเข้าสู่วิกฤตใหม่ ซึ่งหากตอบ 2 คำถามนี้ไม่ได้ เศรษฐกิจไทยจะแย่ คือ 1.ไทยจะรับมือกับความผันผวนในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไร และ 2.ไทยจะเตรียมการสำหรับ Next Chapter ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

“เรากำลังเข้าสู่เฟสใหม่ของเศรษฐกิจ มีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย ข่าวดีคือ เรากำลังออกจากวิกฤตโควิดแล้วเข้าสู่ วิกฤตและความท้าทายใหม่ทันทีแบบไม่มีช่วงให้พัก เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงของความผันผวน ก่อนจะเข้าสู่ next chapter ของเศรษฐกิจไทยที่แท้จริง”

ทั้งนี้ เศรษฐจกิจไทย กำลังเข้าสู่ความท้าทายใหม่ 7 ด้าน คือ 1.วิกฤตความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐ-รัสเซีย ที่ความขัดแย้งจะไม่จบง่าย ๆ เพราะสหรัฐต้องการควบคุมการข ย า ย ตัวร้อนแรงของเศรษฐกิจจรัสเซีย หลังจากปูติน ขึ้นเป็นประธานาธิบดี สัดส่วนจีดีพีรัสเซียเมื่อเทียบกับสหรัฐ ป รั บ เพิ่มขึ้นจาก 2% เป็น 14% สหรัฐ จึงจำเป็นต้องกดลงให้ได้ เพื่อให้รัสเซียไม่มีรายได้เพียงพอไปสนับสนุนงบประมาณ อ า วุ ธ ยุทโธปกรณ์

2.วิกฤต ร า ค า พลังงาน ที่คาดว่า ร า ค า พลังงาน จะ ป รั บ ขึ้นสูง และค้างในระดับดังกล่าวอีก 2 ปี ไม่ได้ ป รั บ ลดลงมาสู่ระดับปกติ ทำให้การออกนโยบายสนับสนุน ร า ค า พลังงานของ รั ฐ บ า ล ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป 3.วิกฤตอาหารโลก จากรัสเซียลดการส่งออกปุ๋ย ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องลดการส่งออกอาหารมากขึ้น

4.ความปั่นป่วนตลาดการ เ งิ น โลก โดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดอกเบี้ย ป รั บ ขึ้นแรงและรวดเร็ว ที่ผ่านมาจาก ป รั บ ขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง อาจะเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น จากอัตรา เ งิ น เฟ้อสูงที่สุดรอบ 40 ปี เ งิ น เฟ้อพื้นฐานที่ 5-6% และมีโอกาสทรงตัวอีกนานค้างสูง ทำให้เฟดต้องทำ ส ง ค ร า ม กับ เ งิ น เฟ้อจากการใช้เครื่องมือเต็มที่ หลังจากจบปี 2565 นี้ เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่เพื่อเอา เ งิ น เฟ้อลงมาให้ได้ และเฟดจะไม่มีเมตตา

“การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด เพื่อเป็นการแก้ไข ที่ประเมินสถานการณ์โควิดผิดพลาด จนทำให้ต้องมีการลดดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษและมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนมาก เพราะคิดว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อ แต่ปรากฏว่า โควิด ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ที่ทำไปจึงเป็นต้นตอให้เกิดปัญหาฟองสบู่ เฟดจึงต้องมาเก็บกวาด เร่งขึ้นดอกเบี้ย เร่งดูดสภาพคล่อง และจะขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อย ๆ จน เ งิ น เฟ้อจะลงมา ซึ่งอาจจะขึ้นดอกเบี้ย 5-6% หรือมากกว่านั้นถ้าจำเป็น”

5.ความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ในสหรัฐและประเทศต่าง ๆ จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด แค่ 3 ครั้งที่ไม่ส่งผลต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจสหรัฐ และมีโอกาสมากกว่า 60% ที่การขึ้นดอกเบี้ย จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐถดถอย กระทบต่อการค้า การส่งออก และภาคธุรกิจของไทย 6.วิกฤตตลาด emerging markets โดยเฉพาะประเทศที่มีการกู้ เ งิ น มาใช้แก้ไขปัญหาโควิดเป็นจำนวนมาก หากมีการขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อย ๆ ประเทศเหล่านี้จะเป็นอย่างไร และ 7.ปัญหาเศรษฐกิจจีน ที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ไทยกำลังเข้าสู่ช่วงพิเศษต้องดูแลบริหารจัดการตัวเองให้ผ่านไปให้ได้ เป็นช่วงท้าทายที่สุดในรอบหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ดังนั้น ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าจะไม่ง่าย ต้องเตรียมการรับมือ มรสุมลูกใหม่กำลังก่อตัวขึ้น ประเทศก็ต้องเตรียมการ ซึ่งปีนี้เครื่องยนต์ส่งออกจะ เ ห ลื อ ครึ่งเดียว เพราะเศรษฐกิจโลกจะแผ่วลง

อย่าไปคาดหวังมาก ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ให้เศรษฐกิจไทย เร่ง ล ง ทุ น โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ อีอีซี สนับสนุนการ ล ง ทุ น จากต่างประเทศ และต้องเดินหน้าเรื่องเปิดเมือง ฟื้นการท่องเที่ยวให้ได้ท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพื่อทำให้ไทยมีแรงส่งเข้าสู่มรสมลูกนี้

ทั้งนิ้ จะต้องสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจไทย วิกฤตเศรษฐกิจประเทศต่อไป และจำเป็นต้องจัดการเรื่องฐานะการคลัง ซึ่งเห็นว่า มาตรการกระตุ้นการใช้ จ่ า ย เช่น คนละครึ่ง ไทยเที่ยวไทย เป็นมาตรการที่ไม่จำเป็นอีกแล้ว ต้องคิดใหม่ ให้ภาคการคลังสู่สมดุลได้กว่านี้ ทำอย่างไรให้ดุลบัญชีเดินสะพัด ป รั บ ตัวดีขึ้น

ส่วนทุนสำรองระหว่างประเทศยังไปได้ และต้องดูแลสถาบันการ เ งิ น ให้เข้มแข้ง ประชาชน และภาคธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ รวมทั้งเตรียมการสำหรับ Next Chapter ทำอย่างไร ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ทั้งการผลักดันให้ไทย เป็น Regional Head Quarters , R&D Centers , Logistic Hub , New S-curve และ สนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ

#น้ำมัน
#เศรษฐกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น