เปิดภาพพระเกจิดัง 11 ปี ร่างไม่เน่า

แ ห่ สาธุ พระเกจิ ดั ง หลวงพ่อเสงี่ยม มรณภาพ11ปี เปิดโลงร่างไม่เน่า แข็งคล้ายหิน บรรดาลลูกศิษย์ ชาวบ้าน พากันตะลึง เส้นผม เล็บ งอก ย า ว

วันที่ 28 ธ.ค.2565 ที่วัดสระประทุม ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร คณะสงฆ์และศิษ ย า นุศิษย์ได้ร่วมประกอบพิธีเคลื่อนสรีระพระครูพิสิฐโพธิคุณหรือ หลวงพ่อเสงี่ยม พระเกจิชื่อ ดั ง เมืองพิจิตร หลังมรณภาพไปเมื่อ 28 ธ.ค.2554 หรือเมื่อ 11 ปีที่ ผ่ า นมา โดยอัญเชิญสรีระจากกุฎิไปประกอบพิธีที่ศาลาการเปรียญก่อนที่จะนำบรรจุ ณ วิหารเป็นการถาวร ในช่วงวันนี้ ถึง วันที่ 30 ธ.ค.2565 และ ให้ประชาชนกราบไหว้ ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

ขณะประกอบพิธีเปิดหีบไม้บรรจุสรีระสังขาร เพื่อเปลี่ยนจีวร คณะศิษย์และผู้พบเห็นต่างพากันอัศจรรย์ใจ เนื่องจากสรีระของหลวงพ่อเสงี่ยมไม่เน่าไม่เปื่อย มีลักษณะคล้ายหิน สรีระอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ผิวหนังอยู่ครบ เส้นผม เล็บ งอก ย า ว ไม่มีกลิ่นอับแม้จะบรรจุสรีระหลวงพ่อ ย า วนานถึง 11 ปี คณะศิษย์จึงนำสรีระออกจากหีบไม้ เพื่อเปลี่ยนจีวรก่อนบรรจุในโลงแก้ว ที่คณะศิษย์สร้างถวาย

จากการตรวจ ภ า ย ใ น หีบพบพระเครื่องซึ่งหลวงพ่อจัดสร้าง 2 รุ่น คือ รูปหล่อหลวงพ่อเสงี่ยม รุ่นสร้างวิหาร ปี 54 และเหรียญเสมา รุ่นสร้างพระอุโบสถ ปี 2543-44 ขณะที่ ชาวบ้าน ที่ร่วมงาน ต่างพากันกราบไหว้ สรีระ ที่ยังคงสภาพ สร้างความประหลาดใจ กับบรรดาลูกศิษย์ และประชาชน ที่เข้ากราบไหว้ ขอพร รวมถึงหาตัวเลขจากงาน

นายสมพงษ์ เครืออยู่ อายุ 65 ปี ชาวบ้านอ.โพธิ์ประทับช้าง กล่าวว่า ตอนเปิดหีบไม้ซึ่งบรรจุสรีระสังขาร ชาวบ้านต่างประหลาดใจที่สังขารไม่เน่าเปื่อย หลังจากที่มรณภาพมาถึง 11 ปี ในส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อ จากประสบการณ์ชาวบ้านที่มีไว้ต่างพากันแคล้วคลาดปลอดภัยจาก อุ บั ติ เ ห ตุ และมีเมตตามหานิยม

สำหรับ พระครูพิสิฐโพธิคุณ (หลวงพ่อเสงี่ยม ฐานิสฺสโร) พระเกจิชื่อ ดั ง ของจังหวัดพิจิตร เกิดวันพุธที่ 16เมษายน พ.ศ.2473 ที่บ้านเลขที่ 4 ต.ดอนเซ่ง อ.บางแพ จ.ราชบุรี อุปสมบทครั้งแรกเมื่ออายุ 20 ปี (พ.ศ.2493) ที่วัดไผ่ท่าโพใต้ ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพ ท ะ เ ล จ.พิจิตร (ปัจจุบันคืออ.โพธิ์ประทับช้าง) ครองสมณ เ พ ศ ได้ 7พรรษา จึงได้ลาสิกขาบท เมื่อปี พ.ศ.2499

หลังจากลาสิกขาบทแล้วได้ไปประกอบอาชีพทำกิจการป่าไม้ประมาณเกือบ 1ปี ร่วมกับ กำนันฮวด เต็งสุวรรณ กำนันตำบลไผ่ท่าโพ ในช่วงที่ออกไปประกอบอาชีพเกิดเบื่อหน่ายชีวิตใน เ พ ศ ฆราวาสจึงได้หันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัตรถวายชีวิตในศาสนา การอุปสมบทครั้งที่ 2 เป็นการอุปสมบทเพื่ออุทิศให้กับพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2500 ได้รับฉา ย า ว่า “ฐานิสฺสโร”

เมื่ออุปสมบทแล้วไปจำพรรษาที่วัดเต็งหนาม จังหวัดพิษณุโลก โดยฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์ทอง เพื่อศึกษาคาถาอาคม ตำรา 12ราศี และตำราการพ ย า กรณ์เลข 7ตัว จนเกิดความชำนาญแล้วจึงก ลั บ มาอยู่ที่วัดสระประทุม จนกระทั่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระทุม เมื่อ พ.ศ. 2512 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระประทุมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ท่านเด่นในทางเมตตามหานิยม อนุเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ ย า กไม่เ ลื อ กชั้นวรรณะ เป็นพระที่มีเมตตาเป็นเลิศ

วัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกพุทธคุณจะเด่นในทางเมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย คงกระพันชาตรี รวมถึงเป็นนักพัฒนา อุปถัมภ์แก่หน่วยงานรา ช ก ารอีกหลาย แ ห่ ง เช่น โรงเรียนในจังหวัดพิจิตร 17โรงเรียน จังหวัดกำ แ พ ง เพชร 3โรงเรียน สถานีอนามัย สถานี ตำ ร ว จ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง สำนักงานศึกษาธิการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง สำนักงานประถมศึกษาอำเภอโพธิ์ประทับช้าง โรงพ ย า บาลอำเภอโพธิ์ประทับช้าง โรงพ ย า บาลพิจิตร

.

#หลวงพ่อเสงี่ยม
#พระเกจิดังเมืองพิจิตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *