วิเคราะห์ได้เรื่อง เปิดเผยชื่อผู้หญิงที่คุยกันทั้งสองคน

เพจเฟซบุ๊ก Happy melonmo nida Patcharaweeraphong ได้ปล่อย ค ลิ ป เ สี ย ง ป ริ ศ น า ความ ย า ว 15 วินาที พร้อมเขียนข้อความว่า ” ค ลิ ป เ สี ย ง : น่ากลัวอะ A : มาทิ้ง แ บ บ นี้ เดี๋ยวใครก็เจอ B : สงสารมันอะ A : แล้วจะไปเจอกันที่ปั๊มทำไมวะ กระติก & แซน ฆ่ า บนบก ก่อนอำพราง ศ พ ละรอโยนลงน้ำ ในคืนนั้นก็นัดเจอที่ปั๊ม #ไอ้เพื่อนรัก”

นายจินดา วิริยะแสงจันทร์ หรือ จิน เดอะวอยซ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง เ สี ย ง ซึ่งได้นำ ค ลิ ป ต้นฉบับมาถอด เ สี ย ง ลักษณะ เ สี ย ง คล้ายผู้หญิงคุยกัน 2 คน มีการนำ เ สี ย ง สัมภาษณ์ของ 3 บุคคล ประกอบด้วย กระติก แซน และโบ ทีเค ไปเทียบ เ สี ย ง จาก ค ลิ ป ดังกล่าวว่าบทสน ท น านั้นมีความใกล้เคียงหรือเป็น เ สี ย ง ของใครหรือไม่

นายจินดา วิริยะแสงจันทร์ หรือ จิน เดอะวอยซ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง เ สี ย ง เปิดเผยว่า ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ เ สี ย ง ในวันนี้เกิดจากการบันทึก เ สี ย ง ต้นฉบับ เพราะไม่ใช่ เ สี ย ง ที่มาจากไมโครโฟนโดยตรง จึงทำให้เกิด เ สี ย ง แทรกและ เ สี ย ง ที่ไม่ชัดค่อนข้างสูง จึงสามารถที่จะนำไปเทียบได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์ แต่จากการทดสอบใกล้เคียงกับกระติกมากที่สุด แต่ก็ไม่ได้เหมือน 100% เพราะยืนยันว่าแตกต่างกับไมโครโฟนและการบันทึก เ สี ย ง

.

โดยการทดสอบหลังจากที่มีการนำ ค ลิ ป เ สี ย ง เข้าสู่โปรแกรมเทคนิคพิเศษ จึงได้มีการลด เ สี ย ง รบกวนออก จากนั้นได้มีการเปิดโปรแกรมสำหรับเทียบกราฟ เ สี ย ง โดยจะเป็นการบ่งบอกถึง ค ลื่ น และระดับ เ สี ย ง เพราะแต่ละคนจะมีโ ท น เ สี ย ง และช่วง เ สี ย ง ที่แตกต่างกัน โดยการถอด เ สี ย ง จะเริ่มต้นถอดจาก เ สี ย ง ต้นฉบับ นำไปเทียบกับกราฟ เ สี ย ง ของ 3 บุคคล โดยผลปรากฏว่า เ สี ย ง การสน ท น าที่มีการพูด ไม่สามารถที่จะนำไปเทียบกับ เ สี ย ง ของใครได้ ระดับ ค ลื่ น เ สี ย ง มี เ สี ย ง แทรกเยอะ ไม่สามารถเทียบกับ เ สี ย ง ปกติของใครได้

.

จากการวิเคราะห์ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ ค ลื่ น เ สี ย ง และบทสน ท น า ภ า ยใ น ค ลิ ป ดังกล่าวว่า เป็นการพูดคุยกับใครบางคนที่มีการเปิดสปีกเกอร์โฟน เพื่อบันทึก เ สี ย ง ดังกล่าวออกมา โดย เ สี ย ง หลักจะเป็นคนที่อยู่ในรถ แต่ เ สี ย ง อีกคนมีการผ่านการเปิดสปีกเกอร์โฟนของโทรศัพท์และมีการเก็บ เ สี ย ง จึงได้จำลองแบบที่ 2 ซึ่งให้ทีมข่าวเปิดโฟนโทรศัพท์ ให้ปลายสายพูดคุยกับทีมข่าวปลายสาย จากนั้นได้มีการบันทึก เ สี ย ง และเปิดซาวด์ซึ่งเป็นซาวน์ เ สี ย ง ค ลื่ น ลมแทรก แล้วมีการบันทึกถ้อยคำสน ท น า คล้ายกับใน ค ลิ ป ที่โพสต์ไว้

.

เทียบกับลักษณะ เ สี ย ง ว่าคล้ายกับ ค ลิ ป ดังกล่าวที่มีการคุยผ่านสปีกเกอร์โฟนหรือไม่ ผลปรากฏว่า เ สี ย ง หลักที่มีประโยค ย า วกว่าเป็น เ สี ย ง ที่พูดใกล้กับโทรศัพท์ แต่ เ สี ย ง ที่มีการตอบสั้น ๆ ว่า “สงสารมันอะ” ลักษณะใกล้เคียงกับปลายสายที่มีการพูดผ่านสปีกเกอร์โฟน

#แตงโม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น