“พระบิดา” สวน “ผู้ว่าฯชัยภูมิ”

รพ.คอนสาร ได้เก็บตัวอย่างส่งมาตรวจที่ศูนย์วิท ย า ศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา รวมทั้งหมด 36 ตัวอย่าง (ครั้งแรก 26 ตัวอย่าง และส่งมาเพิ่มอีก 10 ตัวอย่าง) เพื่อตรวจหาเชื้อก่อ โ ร ค วัตถุเจือปนอาหาร และ ส า ร พิ ษ ผลการตรวจมีดังนี้

.

ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องดื่มผลไม้รวม และน้ำส้ม 25% จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 356 (พ.ศ. 2556) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และฉบับที่ 416 (พ.ศ. 2563) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เ งื่ อ น ไ ข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิด โ ร ค

.

สำหรับผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวเกรียบปลาทู ถั่วลันเตาคลุกเก ลื อ ปลาหมึกแห้ง จำนวน 3 ตัวอย่าง พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิท ย า ของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารกรมวิท ย า ศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 3 สาเหตุเนื่องจากในตัวอย่างข้าวเกรียบปลาทู ถั่วลันเตาคลุกเก ลื อ และปลาหมึกแห้ง ตรวจพบเชื้อราเกินมาตรฐานกำหนด

.

วันที่ 24 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา น.ส.กาญณมาส มั่นเจริญ ท น า ย ความผู้รับมอบ อำ น า จ จาก นายทวี หนันลา หรือ พระบิดา เจ้าลัทธิประหลาด ที่ตั้่งลัทธิในพื้นที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และถูกทลายไปจนไปพำนักแถลงภูกระดึง เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.คอนสาร

.

โดย น.ส.กาญนภาส ระบุว่า ตัวเองเป็น ท น า ย ความ รับมอบ อำ น า จ จากนายทวี ให้มาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในความผิดฐาน “ บุ ก รุกเคหสถาน และเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” สืบเนื่องจากกรณี สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ตำ ร ว จ เข้าทำการจับกุม และตรวจค้นสำนักปฏิบัติธรรมโนนจำปา

#พระบิดาแจ้งจับผู้ว่าชัยภูมิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น