ตร. ประกาศถึง คนเล่นเฟซ แตงโม

วันนี้(23 พ.ค. 65) พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงาน ตำ ร ว จ แ ห่ ง ชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ประชาชนให้ความสนใจ กรณีมีบุคคลได้เข้าถึงบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Happy Melon Patcharaveerapong ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของ น.ส.นิดา พัชรวีระพงษ์ หรือแตงโม แล้วทำการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็น เ ท็ จ

โดย อ้ า ง ว่าตนเองเป็นแตงโม พร้อมโพสต์ข้อความในลักษณะที่เป็นการกล่าว อ้ า ง ใส่ความบุคคลอื่น อ้ า ง ว่ามี พ ย า น ห ลั ก ฐ า น สำคัญ ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความ สั บ ส น ในวงกว้าง จนเกิดคำถามและข้อ ส ง สั ย ในสังคมว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวสามารถกระทำได้หรือไม่ และถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายหรือไม่นั้น

สำนักงาน ตำ ร ว จ แ ห่ ง ชาติ ขอเรียนว่าการกระทำของบุคคลดังกล่าว มีประเด็นพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ

1.การเข้าถึงบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ผู้อื่น เป็นการเข้าถึงโดยชอบหรือไม่ ถ้าเป็นการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 7 ต้องระวาง โ ท ษ จำ คุ ก ไม่เกิน 2 ปี หรือ ป รั บ ไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้ง ป รั บ และหากมีการเข้าไปแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 9 ต้องระวาง โ ท ษ จำ คุ ก ไม่เกิน 5 ปี หรือ ป รั บ ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้ง ป รั บ

2. กรณีเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการ ใ ส่ ความผู้อื่นและเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทำให้ผู้อื่น เ สื่ อ ม เ สี ย ชื่อ เ สี ย ง ถูกดู ห มิ่ น หรือถูก เ ก ลี ย ด ชัง จะเข้าข่ายเป็นความผิดฐาน ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท โดยการ โ ฆ ษ ณ า ตามประมวลกฎหมาย อ า ญ า มาตรา 328 ต้องระวาง โ ท ษ จำ คุ ก ไม่เกิน 2 ปี และ ป รั บ ไม่เกิน 200,000 บาท

3. กรณีเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ในลักษณะที่อาจทำให้ผู้อื่นได้รับความ เ สี ย หาย แต่ไม่ได้เป็นความผิดฐาน ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท จะเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 วรรคสอง ต้องระวาง โ ท ษ จำ คุ ก ไม่เกิน 3 ปี หรือ ป รั บ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้ง ป รั บ

4. หากมีการโพสต์หรือเผยแพร่ข้อมูลอื่นอันมีลักษณะเข้าข่ายผิดกฎหมายในฐานความผิดอื่น ก็จะมีความผิดตามฐานความผิดที่ได้กระทำ

ทั้งนี้ สำนักงาน ตำ ร ว จ แ ห่ ง ชาติ ขอเรียนไปยังบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหรือพี่น้องประชาชน หากมี ห ลั ก ฐ า น ที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อรูปคดี สำนักงาน ตำ ร ว จ แ ห่ ง ชาติยินดีรับฟัง และพร้อมจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ เ สี ย ชีวิตในทุกประเด็น

และหากพี่น้องประชาชนท่านใด ได้รับความ เ สี ย หายจากการถูกเข้าถึงบัญชีออนไลน์โดยมิชอบ หรือการเผยแพร่ข้อมูล เ ท็ จ สามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ที่สถานี ตำ ร ว จ ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

#แตงโม
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น