พนักงาน ปีนเคาน์เตอร์ร้านเต้น

จากกรณีมีการเผยแพร่ ค ลิ ป ของสาวคนหนึ่งสวมชุดพนักงาน และรองเท้า ขึ้นไปเหยียบบนเคาน์เตอร์ของร้านสะดวก ซื้ อ แ ห่ ง หนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนของการชงเครื่องดื่ม และเปิดเพลง เ สี ย ง ดังลั่นร้าน โดยมีเพื่อนสาวอีกคนถือเครื่องดื่ม เต้น และดื่มอยู่ข้าง ๆ

.

ล่าสุดวันที่ 22 พ.ค.2565 สํานักบริหารการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ออกหนังสือชี้แจง ระบุว่า ตามที่ปรากฏภาพพนักงานร้านสาขาหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนั้น บริษัทต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาแจ้งให้ทราบ

โดยบริษัทได้ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ด้วยการทําความสะอาดตามมาตรฐานสุขอนามัยบริเวณเคาน์เตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทันที และสําหรับพนักงานบริษัทได้พิจารณาดําเนินการลงโทษพนักงานคนดังกล่าว และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

.

.

เนื่องจากกระทําผิดกฎข้อ บั ง คั บ ตาม น โ ย บ า ย ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เน้นย้ำไปยังทุกร้านสาขาเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต บริษัทต้องขออภัยอีกครั้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่กรุณาแนะนํา

.

#พนักงานเต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น