นกแอร์เปิดเผยสาเหตุ หลังขาดทุนหนัก

18 พ.ค.2565 นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nok Air เปิดเผยว่า สายการบิน Nok Air เส้นทาง กรุงเทพ – เบตง มีสถานะเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึงมีการขาดทุน โดยคาดว่าจะขาดทุนสูงถึง 40 ล้านบาทตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่เปิดให้บริการ ทำให้สายการบินลังเลที่จะข ย า ย เวลาให้บริการในระยะ ย า ว แม้เส้นทางจะมีปัจจัยด้านการบรรทุกมากกว่า 90%

.

แต่บริษัทก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความสูญ เ สี ย ดังกล่าวซึ่งเป็นสาเหตุของการหยุดให้บริการในอนาคตได้ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ ค่าใช้ จ่ า ย ในการดำเนินงานที่สูง และสายการบินได้ขอให้ รั ฐ บ า ล ช่วยอุดหนุนค่าบริการทางอากาศและค่าบริการของท่าอากาศ ย า น 7 แ ห่ ง ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม สายการบินได้รับการสนับสนุนเพียงบางส่วนเท่านั้น

.

นอกจากนี้ ร า ค า น้ำมันเครื่องบินที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น โดยเฉพาะในเส้นทางเบตง ซึ่งมีระยะทางไกลสำหรับเที่ยวบิน ภ า ยใ น ประเทศ โดยมีเวลาบินเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 45 นาที Nok Air ยังสูญ เ สี ย โอกาสในการทำกำไรจากการใช้เครื่องบิน เนื่องจากเส้นทางอื่นใช้เวลาน้อยกว่า “เราต้องตัดสินใจว่าจะข ย า ย การให้บริการสำหรับเส้นทางนี้ออกไปหรือไม่ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นกับผู้ให้บริการทัวร์ในเดือนกรกฎาคม” นายวุฒิภูมิ กล่าว

นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ที่นั่งส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วย ลู ก ค้ า จากกลุ่มทัวร์ที่ใช้สิทธิพิเศษจาก “ทัวร์เที่ยวไทย” โปรแกรมที่ให้ เ งิ น อุดหนุน 40% อย่างไรก็ตาม บริษัททัวร์ยังมีจุดหมายทางการตลาดอื่นๆ อีกมากเช่นเดียวกับเบตง ซึ่งหมายความว่าอนาคตของเส้นทางนี้ยังไม่ ชั ด เ จ น

นายวุฒิภูมิ กล่าวอีกว่า สายการบินอยู่ระหว่างการเจรจากับการท่องเที่ยว แ ห่ ง ประเทศไทยเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดและการสนับสนุนในระยะ ย า ว ถ้าหากมีแผนการสนับสนุนที่ดี การให้บริการอาจจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ก็น่าจะไปต่อได้ สายการบินถูกขอให้จำกัด ร า ค า ค่าโดยสารให้ต่ำกว่า 2,000 บาท แต่ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาเรื่อง เ งิ น อุดหนุนด้านบริการท่าอากาศ ย า น เพราะต้นทุนนี้คิดเป็นเกือบ 15% ของต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด

.

ขณะเดียวกัน นายวุฒิภูมิ กล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงของสายการบินหลาย แ ห่ ง ในประเทศไทยได้หารือเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สั่งให้สายการบินเก็บจากผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศนั้น ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับระยะเวลาของโครงการ เนื่องจากความต้องการด้านการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ในขณะที่การเดินทาง ก ลั บ มีต้นทุนสูงขึ้น สายการบินกำลังพิจารณาขอให้กระทรวง เ ลื่ อ น โครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

.

#นกแอร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น