เคอรี่ รู้ตัวแล้ว พนักงานแกะพัสดุเล่น

กรณี เพจอ ย า ก ดั ง เดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 5.2 โ พ ส ต์ ค ลิ ป พนักงานขนส่ง แกะของลูก ค้ า มาลองเล่น แต่เมื่อเปิดสิน ค้ า ดูก ลั บ พบ ค ลิ ป ที่กลายเป็น ห ลั ก ฐ า น ​ที่สามารถเอาผิดผู้ให้บริการขนส่งได้ โดยพบว่ากล้อง ดั ง กล่าวสามารถทำงานได้ปกติ และกำลังบันทึก ห ลั ก ฐ า น เอาไว้ ใน ค ลิ ป มี เ สี ย งพนักงานวิพากษ์วิจารณ์อย่างสนุกปาก จนเกิด ก ร ะ แ ส ในโลกออนไลน์จำนวนมากนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 15 พ.ย.65 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกมาชี้แจง พร้อมระบุว่า…สืบเนื่องจากมีการแชร์ ค ลิ ป วิดีโอและข่าวเกี่ยวกับที่มีพนักงานชั่วคราวกลุ่มหนึ่ง ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับพัสดุของลูก ค้ า นั้น บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และดำเนินการเยียว ย า ผู้ เ สี ย หายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากตรวจสอบพบว่าเป็นความผิดพลาด ที่เกิดจากการขาดวิจารณญาณส่วนบุคคลของพนักงาน และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานทันที อีกทั้งทางบริษัทฯ กำลังพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเหตุทำให้บริษัทฯ ได้รับความ เ สี ย หายจากเหตุการณ์นี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณลูก ค้ า ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เสมอมา เราขอเน้นย้ำว่ามาตรฐานด้านการให้บริการถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะ รั ก ษ า มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

รวมทั้ง ป รั บ ปรุงประสิทธิภาพด้านการทำงานของพนักงานในทุกภาคส่วนอยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการกำชับพนักงานให้ รั ก ษ า และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูก ค้ า ทุกท่านต่อไปในอนาคต”

#พนักงานขนส่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *