หมอลักษณ์ แนะพิธีแก้เคล็ด

หมอลักษณ์ ราชสีห์ โหรฟันธงชื่อ ดั ง เผยจากกรณีสื่อโซเชียลแชร์กันไม่หยุดว่า วันนี้ 8 พ.ย. 65 จันทรคราสวันลอยกระทง ห้าม โ ด น แสง ในช่วงเวลา 17.44-18.41 น. รวม 57 นาที เพราะเป็นแสงอุบาทว์ โหรฟันธงอธิบายเข้าใจง่ายถึงคราสในทางโหราศาสตร์ไว้ว่า

จันทรคราส วันลอยกระทง การเกิดคราส (จันทรคราส สุริยคราส)ในทางโหราศาสตร์ และบรมครูสายขาวทั้งหลาย ถือว่าเป็นวันมีอาถรรพณ์ ในการกระทำสิ่งใดๆ ต้อ ง ง ดเลยคือพิธีกลางแจ้ง

หมอลักษณ์ ว่า “มันต้องแยกเรื่อง วิถีประเพณี วิถีชีวิต โลกมันเปลี่ยนแปลงไปมา มันไม่ได้เหมือนเดิมมันจะมีคนที่เชื่อและไม่เชื่อ ที่พูดว่าใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปสนใจ เหมือนกับฝรั่งที่ไม่กลัวผี ฝรั่งเข้าไปในบ้านผีก็ไม่ได้ถูก ห ล อ ก หรืออาจจะถูก ห ล อ ก แต่ไม่รู้ว่าคือ อ ะ ไ ร อ ย า กจะบอกเรื่องบางเรื่องในโลกนี้ ถ้าเราไม่รู้ เ สี ย เลย หรือที่ ผ่ า นมาเราไม่เคยมูและไม่เคยเชื่อ ดั ง นั้น ก็ไม่ต้องไปสนใจ อ ะ ไ ร จะทำ อ ะ ไ ร ก็ทำไป เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ที่เขาเจอหรือไม่เคยเจอ อ ะ ไ ร จะไม่มีผล อ ะ ไ ร กับเ ค้ า หรือเ ค้ า อาจจะไปเมื่อ 3 วันถัดไปที่เขา ต า ย แล้วหรอ นี่คือคนที่ไม่สนใจ อ ะ ไ ร เลย ถึงรู้ก็ไม่สน”

นอกจากนี้ยังมีคนอีก 2 กลุ่ม  1. คือคนที่อ ย า กใช้โอกาสนี้ในการปฏิบัติหรือทำ อ ะ ไ ร ใดๆ หมายถึงเช่นพิธีอาบน้ำเพ็ญ จัดพิธีบวงสรวง มันมีศาสตร์ของมันอยู่ ต้องไม่กระทำกลางแจ้ง เขาไม่ได้จำกัดแค่เวลานะ ยกเว้นสิ่งนั้นเป็นมนต์ดำที่เป็นอาถรรพ์การกระทำที่ให้เกิดความ รุ น แ ร ง ที่ผู้ไปกระทำเขาจะมีการป้องกันเช่น เขาอาบน้ำมนต์ธรณีสารไป เขาพกมีดหมอ เขามีเบี้ยแก้ เขามีสารพัดการป้องกันตัวเวลาอยู่กลางแจ้ง  นอกจากนี้การที่เขาออกไปกระทำกลางแจ้งเขามีเหตุให้ทำ เช่นการนำผี ต า ย ท้องกลมขึ้นมาทำน้ำมันพราย หรือแก้ของต่างๆ เขาจะทำกลางแจ้ง แต่มันจะเป็นมนต์ดำ

2. กลุ่มคนที่รู้พิธีเป็นมนต์ขาวเขาจะเก็บตัวเขาจะไม่ออกกลางแจ้ง แล้วจะทำพิธีเช่นปลุกเสก ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสกของขลังสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ สายเมตตามหานิยม เช่นกวนสีผึ้ง เสกเครื่องรางสายมูทั้งหลาย ส่วนมากไม่เกี่ยวกับพระพุทธรูป ส่วนมากจะเกี่ยวกับเทพสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เพื่อปกป้องคุ้มครองป้องกัน เพราะวันนี้เป็นวันอาถรรพ์

คนรู้บ้าง ไม่รู้บ้างเขาต้องหาของกันตัวเช่นมีดหมอ เบี้ยแก้ เขาจะเสกด้วยมนต์ธรณีสารเป็นการป้องกันหรือสวดมนต์พระพุทธมนต์บทธรณีสาร เพื่อลบล้างอาถรรพ์มนต์ดำ เสนียดจัญไรนั่นเอง  พิธีกรรมทำน้ำแก้อาบได้ ดั ง นี้  1. เตรียมน้ำสะอาด ใส่ขัน หรือภาชนะ ที่เหมาะสม  2. จุดเทียน 1 เล่ม (ขาวหรือเห ลื อ งได้)  3. ตั้งพระพุทธรูปหนึ่งองค์

เริ่มตั้ง นะโม 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำบูชาพระรัตนตรัย  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ   สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)   ปุพพภาคนมการ  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)   ไตรสรณคมน์  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิธัมมัง สะระณัง คัจฉามิสังฆัง สะระณัง คัจฉามิ  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

คำสมาทานศีล5  1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิ ย า มิ   2. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิ ย า มิ   3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิ ย า มิ  4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิ ย า มิ   5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิ ย า มิ

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานีสะมาทิ ย า มิ (3 ครั้ง)  ท่องนะโม 3 จบ  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  พระคาถาน้ำมนต์ธรณีสาร  โองการพินทุนาถัง อุปปันนานัง  พรหมาสะหะปะตินามัง อาทิกัปเป  สุอากัปโต ปัญจะปะทุมมัง  ทิสสะวา นะโมพุทธายะ วันทะนัง  สิโร เม พุทธะเทวัญจะ นะลาเต  พรหมะเทวะตา หะทะเว หัตเถ  ปะทะเม สุรา ปาเท วิสสะณุกัญเจวะ  สัพพะกัมมา ประสิทธิ เม  สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สัพพะสังฆานุภาเวนะ  สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม  สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ  ตะถาคะโต สิทธิลาโภ นิรันตะรัง  สิทธิ์เตโช ชะโยนิจจัง สัมพะธัมมา  ประสิทธิ เม สัพพะสิทธิ ประสิทธิ เม

พระคาถาน้ำมนต์ธรณีสารนี้ เพื่อลบล้างอาถรรพ์มนต์ดำ เสนียดจัญไร ร้าน ค้ า ที่ทำการ ค้ า ไม่ขึ้น บ้านเรือนอยู่ไม่สุข  เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว วิธีทำน้ำอาบ  หยดน้ำเทียนในน้ำ ระหว่างทำ คิดแต่เรื่องดีๆ ล้างเคราะห์ล้างโศก เอาน้ำมาประพรมตัว หรือแบ่งผสมน้ำอาบ และพกของขลังติดตัว

อย่างไรก็ตามส่วนเรื่องพิธีการพิธีกรรม ในวันฤกษ์ อาถรรพณ์ แ บ บ นี้ ต้องเป็นการ ภ า ย ใ น และต้องมีวิชาความรู้ ความเข้าใจ เรื่องฤกษ์ ย า ม ทางโหราศาสตร์ และต้องมีความรู้ มีบารมี ที่จะประกอบ พิ ธี ในสถานที่ ภ า ย ใ น ตามสายวิถี แ ห่ งบูรพาจารย์ จะเป็นมหามงคล บังเกิด มีอิทธิฤทธิ์ ตามกุศลเจตนาทุกๆ ประการ หมอลักษณ์ กล่าว

#หมอลักษณ์ฟันธง
#แก้เคล็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *