หมอแนะ สาวเปิบค้างคาว

วันที่ 8 พ.ย.2565 ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์ โ ร ค อุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ก ล่ า ว ถึ ง กรณีครูสาวทำ ค ลิ ป กิน ค้ า งคาว เป็นที่ ต ะ ลึ ง ไปทั่วออนไลน์ว่า ไม่ควรทำ เพราะสัตว์ แ ป ล ก แ บ บ นี้ กินแล้ว อั น ต ร า ย แน่นอน เพราะ ค้ า งคาวเป็นสัตว์ตามธรรมชาติที่เป็นแหล่งรัง โ ร ค ซึ่งมนุษย์ยังไม่เคยสัมผัส บางชนิดก็ติดจากสัตว์สู่คนได้

.

การ ทำ แ บ บ นี้ มีโอกาสที่จะ ป น เ ปื้ อ น เ ชื้ อ โ ร ค ได้ ขนาดนักวิจัยที่ไปเก็บตัวอย่างสัตว์ป่า ยังต้องสวมชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) คนทั่วไปแทบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเลย ฉะนั้นก็เสี่ยง อั น ต ร า ย ได้ รวมถึงการกินอาหารไม่สุกก็มีโอกาสติด เ ชื้ อ โ ร ค ทั้ง แ บ ค ที เ รี ย และ ไ ว รั ส ดั ง นั้น สัตว์ป่าทุกอย่างเราต้องปล่อยเขาอยู่ในป่า ไม่ควรสัมผัส หรือบริโภค

.

ค้ า งคาวนั้นเป็นสัตว์ที่มี ไ ว รั ส เยอะมาก เช่น ไ ว รั ส ที่ทำให้เกิด โ ร ค อี โ บ ล า ไ ว รั ส นิ ป า ห์ ที่ทำให้เกิด โ ร ค ไ ข้ ส ม อ ง อั ก เ ส บ รวมถึง ไ ว รั ส โ คโ ร น า ที่ทำให้เกิด โ ร ค โ ค วิ ด 19 และอีกหลายตัว ดั ง นั้น ไม่ควรไปสัมผัสกับ ค้ า งคาว เพราะสัตว์รัง โ ร ค มักไม่แสดง อ า ก า ร ป่ ว ย เราจึงไม่แนะนำให้กินสัตว์ป่าทุกชนิด เนื่องจากมีโอกาส เ สี่ ย ง ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส ตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าไปจับ

.

โดย ค้ า งค า ว ที่อยู่ในถ้ำเป็นระบบปิด อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน ขับถ่ายอยู่ถ้ำ ก็มีโอกาสสัมผัส เ ชื้ อ ได้ เพราะเจอว่ามี เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า อยู่ใน ปั ส ส า ว ะ ค้ า งคาว แต่ยังไม่กระโดดมาคน แต่วันหนึ่งถ้า ไ ว รั ส เก่งขึ้น ก็กระโดดมาคนได้

ที่ ผ่ า นมามีรายงานพบ โ ร ค ฮิสโตพลาสโมซิส ทำให้เกิด เ ชื้ อ ราในคนที่เข้าไปในถ้ำ ค้ า งคาว เกิดภาวะปอดอักเสบ ส่วนก่อนจะนำ ค้ า งคาวมาปรุงสุก ก็ต้อง ผ่ า นขั้นตอน เช่น ถลกเนื้อ ล้างเนื้อ ทำให้สัมผัสกับสารคัดหลั่งของ ค้ า งคาว

สำหรับปัญหาของ โ ร ค ที่มาจากสัตว์ป่าจะพบในแอฟริกาเยอะ เพราะเป็นประเทศที่ไม่ได้เลี้ยงไก่ หมูเหมือนบ้านเรา เขาก็จะล่าสัตว์ป่ามากิน แต่บ้านเรามีสัตว์เลี้ยง มีแหล่งอาหารเต็มไปหมด จึงไม่ควรไปยุ่งกับสัตว์ป่า

เพราะขั้นตอนการปรุง ต้องจับถอนขน สัมผัสสารคัดหลั่ง อาจเสี่ยงที่จะได้รับ เ ชื้ อ เ ชื้ อ ไ ว รั ส อันดับ 1 ที่จะพบได้ใน ค้ า งคาว ได้แก่ นิ ป า ห์ รองลงมาคือ โ ค โรนา ซึ่งการติดนิ ป า ห์ เคยเกิดขึ้นในมาเลเซียและมีคน เ สี ย ชีวิต โดย ค้ า งคาวไปแพร่ในหมู และคนติดจากหมู ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายกับคน ดั ง นั้น ไม่จำเป็นอย่าไ ป รั บ ประทาน รับประทานอย่างอื่นดีกว่า เพราะลำพังมูล ค้ า งคาวก็ทำให้เกิดการติด เ ชื้ อ ระบบทางเดินหายใจได้

#เปิบค้างคาว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *