เปิดความหมาย สิ่งที่พระโคกินปีนี้

เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล 2565 ได้มีการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็น สิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร โดยในพิธีมีการ เ สี่ ย ง ทายผ้านุ่งและ พระโค เ สี่ ย ง ทายของกิน 7 สิ่ง

.

ในปีนี้ พระโค เ ลื อ ก กินน้ำ หญ้า พ ย า กรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ , ถั่ว

.

พ ย า กรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และ เ ห ล้ า พ ย า กรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้า ข า ย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

.

ส่วนการตั้งสัต ย า ธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย (การ เ สี่ ย ง ทายผ้านุ่ง) ปีนี้หยิบผ้าได้ 4 คืบ พ ย า กรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะ เ สี ย หายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

.

#วันพืชมงคล
#ทายพระโค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น