หลุมฝังเครื่องเซ่นกลางป่า

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 นายพนม ด ว ง ราษี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พร้อมด้วย นายแถม อิดประโคน รอง นายก อบต. นายสนอง กำจัดภัย ผู้ใหญ่บ้านตาโสร์ หมู่ 10 นายสมคิด คงเก่ง ส.อบต. บ้านนิคม ซอย 2 และสายตรวจ สภ.ปราสาท ร่วมตรวจสอบการขุดเปิดหน้าดิน พิสูจน์เนินหลุม ป ริ ศ น า ในป่าสาธารณประโยชน์ป่าหนองตาลำ บ้านโคกตะเคียน หมู่ 6 ต.บ้านพลวง หลังจากที่มีชาวบ้านไปพบและแจ้งให้ทราบ

ที่เกิดเหตุพบหลุมขนาด 50×50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 1 ฟุต ภ า ยใ น หลุมมีเสื้อผ้า เครื่องแป้ง อาหารแห้ง น้ำดื่ม ธนบัตร 680 บาท และเหรียญบาทจำนวนหนึ่ง สร้างความ แ ป ล ก ใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่พบ

โดยเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า หลุมดังกล่าว คงมีญาติของผู้ที่ เ สี ย ชีวิตคงทำบุญให้ผู้ ต า ย ดังนั้น จึงอาราธนาพระภิกษุมาสวดบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วง ลั บ

.

ทั้งนี้ หลังจากมีชาวบ้านเข้าไปหาเก็บเห็ด ผลไม้ป่าในพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์หนองตาลำ บ้านโคกตะเคียน หมู่ 6 ต.บ้านพลวง ไปเจอเนินดินพูนขี้น มีเทียนธูป เครื่องเซ่นไหว้ วางอยู่ด้วย ชาวบ้านจึงนำเรื่องที่พบเจอไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน และอบต. ตำ ร ว จ สายตรวจประจำตำบล ให้มาร่วมพิสูจน์ดังกล่าว

.

.

#หลุมเครื่องเซ่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น