แพทย์เผยเรื่อง ‘ฝีดาษลิง’

วันที่ 20 พ.ค. 65 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม โ ร ค กล่าวว่า โ ร ค ฝีดาษลิงไม่ใช่ โ ร ค ใหม่ เคยระบาดมาแล้วมากกว่า 20 ปี เกิดจากเชื้อไวรัส เช่นเดียวกับ ฝีดาษคนหรือไข้ทรพิษ (variola virus) ไวรัสที่นำมาผลิตวัคซีนป้องกันฝีดาษในคน และฝีดาษวัว ทั้งนี้ ไวรัสฝีดาษลิงพบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก หนูป่า เป็นต้น รวมทั้งคนก็ติด โ ร ค ได้

.

.

.

“คนติดเชื้อจากการสัมผัสโดยตรงกับ เ ลื อ ด สารคัดหลั่ง หรือ ตุ่ ม หนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดข่วน การประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ป่า หรือกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ หรืออาจติดทางอ้อมจากการสัมผัสที่นอนของสัตว์ ป่ ว ย การแพร่เชื้อจากคนสู่คนแม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ ป่ ว ย ผ่านทางสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ ผิวหนังที่เป็นตุ่ม หรืออุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อ” นพ.โอภาสกล่าว

.

.

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า เมื่อคนรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัว 7-14 วัน อาจนานถึง 21 วัน เริ่มแรกจะมี อ า ก า ร มีไข้ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อมน้ำ เ ห ลื อ งโต หนาวสั่น อ่อนเพลีย จากนั้น 1-3 วัน จะมีผื่นขึ้นบริเวณแขนขา และอาจจะเกิดบนหน้าและลำตัวได้ด้วย ผื่นจะกลายเป็นตุ่มหนอง ในระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออกมา อ า ก า ร ป่ ว ย ประมาณ 2-4 สัปดาห์ ส่วนใหญ่หายจาก โ ร ค เองได้ แต่ อ า ก า ร รุนแรงมักพบในกลุ่มเด็ก ซึ่งในแอฟริกาพบอัตราการ เ สี ย ชีวิตประมาณ 10%

.

สำหรับการป้องกันควบคุม โ ร ค เริ่มจากป้องกันตนเอง คือ 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับ เ ลื อ ด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า 2.หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ 3.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจล แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อ หรือเดินทางเข้าไปในป่า 4.ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการคัดกรอง โ ร ค 5.หลัง ก ลั บ จากประเทศที่เป็นเขตติด โ ร ค ต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวัง อ า ก า ร จนครบ 21 วัน หากมี อ า ก า ร เ จ็ บ ป่ ว ย ให้รีบไปพบแพทย์ และแยกกักเพื่อมิให้แพร่กระจายเชื้อ

.

“ปัจจุบันยังไม่มีการ รั ก ษ า โ ร ค ฝีดาษลิงที่เฉพาะเจาะจง แต่ควบคุมการระบาดได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน โ ร ค ไข้ทรพิษ ซึ่งป้องกัน โ ร ค ฝีดาษลิงได้ 85% โดยก่อนหน้าที่จะกวาดล้างไข้ทรพิษได้มีการฉีดวัคซีนหรือปลูกฝี ซึ่งจะช่วยป้องกันทั้ง 2 โ ร ค โดยเด็กที่เกิดหลังปี 2523 จะไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษมาก่อน จึงเป็นกลุ่ม เ สี่ ย ง ต่อ โ ร ค ฝีดาษลิงมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น” นพ.โอภาสกล่าว

 

#ฝีดาษลิง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น