เดชา แจ้งความ อัจฉริยะ เพิ่มอีกข้อหา

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ สถานี ตำ ร ว จ ภูธรพระนครศรีอยุธ ย า อำเภอพระนครศรีอยุธ ย า จังหวัดพระนครศรีอยุธ ย า นางสาวอำนวยพร มณีวรรณ์ ท น า ย ความ เป็นผู้รับมอบอำนาจ จาก นายเดชา กิตติวิท ย า นันท์ อายุ 59 ปี เข้าแจ้งความ ร้องทุกข์ต่อ ร.ต.อ.สามารถ รั ก ษ า ศักดิ์ เจ้าพนักงานสอบสวนสถานี ตำ ร ว จ ภูธรพระนครศรีอยุธ ย า

.

เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เรื่อง การ ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท โดยการ โ ฆ ษ ณ า โดยนำ ห ลั ก ฐ า น เป็น 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. ค ลิ ป รายการโหน ก ร ะ แ ส พร้อมถอดคำพูด 3. พ.ร.บ. ท น า ย ความ พ.ศ.2528 4. ข้อ บั ง คั บ สภา ท น า ย ความ 5. สำเนาคำพิพากษา ศาล อ า ญ า ตลิ่งชัน 6. ภาพรายการโหน ก ร ะ แ ส เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 7.ภาพข่าวจากสื่อมวลชน

ด้านนางสาวอำนวยพร มณีวรรณ์ ท น า ย ความ เผยวันนี้ เดินมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญา กับ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ในข้อหา ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท ด้วยการ โ ฆ ษ ณ า หรือข้อหาอื่นที่มี บทลงโทษทางอาญา

โดยมีรายละเอียดของการกระทำความผิด คือเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลากลางวัน นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ได้ไปออกรายการโหน ก ร ะ แ ส ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 กับนายกรรชัย กำเนิดพลอย และได้มีการให้สัมภาษณ์ในรายการโดยใช้คำพูดกับผู้แจ้งซึ่งร่วมรายการทางโทรทัศน์จากร้านอาหาร มองดูเรือ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จว่าผู้แจ้ง

“ คุณอย่าลืมนะคุณไป แ ย่ ง คดีเขานะ คุณไป แ ย่ ง คดีกฤษณะนะ” และ “กฤษณะเป็น ท น า ย ความนะครับ คุณเป็นแค่คนมา แ ย่ ง คดีกฤษณะไปทำนะครับ” และ “คุณไม่ แ ย่ ง ได้ไงโดย ม า ร ย า ทเขาไม่ทำกันหรอกในวงการ ท น า ย ” นายอัจฉริยะฯ ได้ยืนยันข้อเท็จจริงในทาง ร้ า ย ว่านายเดชาไป แ ย่ ง คดีแตงโมจาก ท น า ย กฤษณะ ศรีบุญพิมพ์สวย ซึ่งเป็น ท น า ย ความของแม่น้องแตงโม

ซึ่งมี ท น า ย ความอื่นอยู่แล้ว ทำให้บุคคล ทั่วไปเข้าใจในทันทีว่า นายเดชาเป็นคนไม่ดี ทำผิดจรร ย า บรรณวิชาชีพ ท น า ย ความว่าด้วยมรร ย า ท ท น า ย หมวด 4 ข้อ 16 ซึ่งอาจถูกลงโทษทางจริยธรรม ถูกลงโทษมรร ย า ท ท น า ย ความได้

ความจริงแล้วนายอัจฉริยะฯ รู้อยู่แล้วว่านายเดชาไม่ได้ แ ย่ ง คดีจากนายกฤษณะฯ แ ต่ อ ย ่างใดเนื่องจากแม่แตงโมเลิก จ้ า ง ท น า ย ความคนเดิม และแต่งตั้งนายเดชาเป็น ท น า ย ความต่อหน้าสื่อมวลชน นายอัจฉริยะ ทราบดี รายละเอียดปรากฎตามภาพข่าวที่แนบมา

การกระทำดังกล่าวของนายอัจฉริยะฯ จึงเป็นการหมิ่น ป ร ะ ม า ท ผู้แจ้งโดยการ โ ฆ ษ ณ า ผ่านรายการโหน ก ร ะ แ ส จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถรับชมรับฟังได้ทั่วราชอาณาจักร ผู้แจ้งได้พบเห็นการกระทำความผิดที่ร้านอาหารมองดูเรือ ตั้งอยู่ที่ 35/1 หมู่ที่ 8 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธ ย า จังหวัดพระนครศรีอยุธ ย า

ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สถานี ตำ ร ว จ ภูธรพระนครศรีอยุธ ย า อำเภอพระนครศรีอยุธ ย า จังหวัดพระนครศรีอยุธ ย า ในการนี้ผู้แจ้งได้มอบ ค ลิ ป วิดีโอรายการโหน ก ร ะ แ ส ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และเอกสาร ถอดคำพูดในส่วนที่เกี่ยวกับข้อความ ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

การกระทำดังกล่าว นายอัจฉริยะฯ ทำให้ผู้แจ้งได้รับความ เ สี ย หายต่อชื่อ เ สี ย ง เนื่องจากผู้แจ้งเป็นบุคคลที่มีชื่อ เ สี ย ง จึง มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะฯ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ในวันนี้ผู้แจ้งได้มอบอำนาจให้ตนเอง มาร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะฯ และมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีจนกว่าคดีถึงที่สุด.

#เดชา
#อัจฉริยะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น