เปิดยอด มหากฐินสามัคคี วัดเกตุมดี

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 6 พ.ย.65 พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคี สร้างองค์พระพุทธเจ้านอน ขนาด 109 X 35.9 เมตร สร้างองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์แก้วมรกตส ลั บ สีทอง ครอบชั้นที่ 5 สร้างโรงพ ย า บาลวัดเกตุมดีศรีวราราม (จัด ซื้ อ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์) และสร้างอาคารไทยสัจจะญาณวิหารธรรม (สถานที่ปฏิบัติธรรม)

ซึ่งจัดขึ้น ภ า ย ใ น อุโบสถวัดเกตุมดีศรีวราราม โดยมี ดร.ละมูล ลื อ สุขประเสริฐ ประธานมูลนิธิกำลังใจ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย สาธุชน ศิษ ย า นุศิษย์ และผู้ใจบุญใจกุศล ร่วมทอดกฐินสามัคคีในปีนี้กันเป็นจำนวนมาก โดยยอด เ งิ น บ ริ จ า ค สมทบทุนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในปีนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 72,774,654 บาท

พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม กล่าวว่า สำหรับพิธีทอดกฐินสามัคคีที่วัดเกตุมดีศรีวรารามจัดขึ้นนี้ เป็นไปตามประเพณีทางพระพุทธศาสนา มีอานิสงส์ทั้งต่อพระภิกษุและพุทธศาสนิกชน ในปีหนึ่งๆ จะกำหนดให้มีพิธีทอดกฐินในช่วง 1 เดือน หลังจากออกพรรษาแล้ว พระภิกษุที่จะรับกฐินได้ต้องจำพรรษาในวัดตลอด 3 เดือน และมีจำนวนอย่างน้อย 5 รูป

.

ซึ่งพิธีทอดกฐินสามัคคีของวัดเกตุมดีศรีวรารามในปีนี้ ทางพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลจำนวนมากได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อสมทบทุนสร้างองค์พระพุทธเจ้านอน ที่ขณะนี้ทางวัดได้ดำเนินงานในส่วนการก่อสร้างหลักๆ คือ งานก่อสร้างองค์พระพุทธเจ้านอน ขนาด 109 x 35.9 เมตร และมีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

การสร้างองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ สมปณิธานที่ตั้งใจถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ย า วนาน 5,000 ปีสืบต่อไป โดยองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์แก้วมรกตส ลั บ สีทองครอบชั้นที่ 5 คาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานก็จะสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

ตลอดจนยังเพื่อนำไปสมทบทุนในการสร้างโรงพ ย า บาลวัดเกตุมดีศรีวราราม (สมุทรสาคร 2) 5 ชั้น ขนาด 111 เตียง ที่ปัจจุบันได้ดำเนินการสร้างอาคารเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ อีกมากมาย นอจากนี้ยังเพื่อนำไปสร้างอาคารไทยสัจจะญาณวิหารธรรม (สถานที่ปฏิบัติธรรม) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

#วัดเกตุมดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *