‘นิติเวช’ โต้แชต ‘อัจฉริยะ’

เรื่องราวล่าสุดมาจาก พล ตำ ร ว จ ตรี สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์ ผู้ บั ง คั บ การสถาบันนิติเวชวิท ย า โรงพ ย า บาล ตำ ร ว จ เปิดเผยถึงกรณี นาย อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วย เ ห ลื อ เ ห ยื่ อ อ า ช ญ า ก ร ร ม ที่ออกมาเผย แชตเฟซบุ๊กการพูดคุยระหว่าง ผู้ บั ง คั บ การสถาบันนิติเวชวิท ย า โรงพ ย า บาล ตำ ร ว จ กับอดีตศัลยแพทย์ โรงพ ย า บาลพระมงกุฎ

.

โดยพล ตำ ร ว จ ตรี สุพิไชย แจงว่าเนื้อหา นาย อัจฉริยะ นำออกมาถูกตัดทอนมาเพียงบางส่วน ที่บอกว่า บ า ด แ ผ ล ใหญ่ที่ขาขวาด้านในเข้าไม่ได้กับใบพัดเรือ และผู้ บั ง คั บ การตอบว่า “ใช่”

.

โดยเริ่มจากเห็นโพสต์ของหมอท่านนี้มีความเข้าใจคลาด เ ค ลื่ อ น เกี่ยวกับ แ ผ ล ของแตงโม และพาดพิงการทำงานของสถานบันนิติเวชวิท ย า โรงพ ย า บาล ตำ ร ว จ จึงทักไปเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงในประเด็นต่างๆ ในคืนวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่ออธิบายข้อเท็จจริง ป้องกันสังคมสับสน แต่กลายเป็นว่าอีกฝ่าย พ ย า ย า มที่จะสอบถามถึงเรื่องอื่นที่เป็นความเห็นไม่ใช่ข้อเท็จจริงหลายเรื่อง และพ ย า ย า มถามให้ตอบ ทั้งเรื่องที่ บ า ด แ ผ ล ว่าควรจะต้องไม่เข้ากับใบพัดเรือ

.

ซึ่งข้อความที่ถูกนาย อัจฉริยะ ตัดเอามาแถลงข่าวว่า ตำ ร ว จ ยอมรับผิดนั้น เป็นการคุยเรื่องภาพที่ ตำ ร ว จ ภาค 1 นำไปใช้แถลงข่าวอธิบาย บ า ด แ ผ ล ว่า ตำ ร ว จ ภาค 1 ยอมรับผิดจริงที่ไม่ได้ดูในรายละเอียดก่อน แต่ไม่ใช่การยอมรับผิดว่า บ า ด แ ผ ล แตงโมไม่เข้ากับใบพัดเรือ พร้อมยืนยันว่า บ า ด แ ผ ล ที่ต้นขาขวา ลักษณะของ curve มีความเข้ากันได้กับใบพัดเรือ และตัว บ า ด แ ผ ล ก็ไม่ใช่ บ า ด แ ผ ล ขอบเรียบตามที่มีการนำเสนอ

.

ส่วนประเด็นเรื่อง ค ลิ ป วิดีโอการจำลอง พล ตำ ร ว จ ตรี สุพิไชย อธิบายว่า ทำจริงในพื้นที่ของสถาบันนิติเวชวิท ย า โรงพ ย า บาล ตำ ร ว จ และทำในเวลาราชการ จุดนั้นเป็นห้องผ่าร่างในพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด แต่ที่ดูเหมือนเป็นที่โล่งแจ้ง เพราะเป็นห้องหลังคาสูง ทำไว้ระบายอากาศสำหรับเวลาผ่าร่างที่เน่า ส่วนที่เห็นว่ามีรถจอด ก็เป็นรถจักร ย า นยนต์ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งพื้นที่ในส่วนนี้ คนนอกไม่สามารถเข้าออกได้อยู่แล้ว

.

#อัจฉริยะ
#แตงโมนิดา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น