จากไปอย่างสงบ ‘ครูมืด’ ครูโขนของไทย

วันที่ 5 พ.ย.2565 เฟซบุ๊ก สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา แจ้งข่าวการ เ สี ย ชีวิตของ ครูมืด ประสาท ทองอร่าม ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์นาฏศิลป์ไทยในทุกแขน โดยระบุว่า “ขอเเสดงความ เ สี ย ใจต่อการจากไปของ ครูมืด ประสาท ทองอร่าม ปรมาจารย์ แ ห่ งการนาฏยสังคีตไทย ซึ่งท่านเคยมีโอกาสมาเเสดงโขน ชุด รามาวตาร ที่ลานเมรุพรหมทัต กลางเมืองพิมายของเรา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ ผ่ า นมาด้วยครับ”

.

ทั้งนี้ ครูมืด เป็น ศิ ล ปิ น ผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย ที่ได้รับการยกย่อง มีประสบการณ์เป็นครูโขนมากว่า 50 ปี มีผลงานฝากไว้แก่วงการบันเทิงและศิลปะไทยอันทรงคุณค่าไว้มากมาย นอกจากนี้ยังได้รับ ร า ง วั ล เชิดชูเกียรติด้านดนตรี และ ศิ ล ปิ น ประจำปี 2563 สาขา บุคคลต้นแบบผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง โดย หออัคร ศิ ล ปิ น Hall Of Jazz อีกด้วย

.

ครูมืด เริ่มเข้ารับรา ช ก ารที่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในตำแหน่ง ศิ ล ปิ น สำรอง ทำให้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงโขนหลายท่าน อาทิ อาจารย์เสรี หวังในธรรม อาจารย์ยอแสง ภักดีเทวา และอาจารย์เจริญ เวชเกษม และที่นี่เองทำให้ครูมืดได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการแสดงโขน รวมทั้งเติบโตในตำแหน่งทางรา ช ก าร จนกระทั่งเกษียณอายุรา ช ก าร ในตำแหน่งหัวหน้างานกลุ่มวิจัยพัฒนางานและการแสดง สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

.

ปัจจุบัน ครูมืดได้รับเกียรติจากกรมศิลปากร ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทย มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงโขน รวมทั้งเป็นวิท ย า กรเผยแพร่ความรู้ด้านการแสดงโขนแก่ผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไปในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ครูมืด เ สี ย ชีวิตด้วย โ ร ค มะเร็งปอด โดยญาติจะนำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี ต่อไป

.

#ครูมืด
#ครูโขน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *