สิ้น ‘หลวงพ่อเสน่ห์’ วัดพันสี

สิ้นแล้ว เกจิ ดั ง จังหวัดอุทัยธานี มีการรายงานข่าวว่า วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 08.00 น. พระครูอุปกิตสารคุณ (เสน่ห์ กตปุญโญ) วัดพันสี ได้ละสังขาร สิริรวมอายุ 91 ปี ลูกศิษย์และ ผู้เลี่ยมใส ต่างโพสต์ข้อความน้อมถวายความ อ า ลั ย ต่อการละสังขารของท่าน ในโซเชี่ยล

สำหรับประวัติ หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ หรือ “พระครูอุปกิตสารคุณ” เป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิท ย า คม ปัจจุบันสิริ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพันสี หมู่ 1 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 10 ส.ค.2474 ที่บ้านเลขที่ 27 หมู่ 4 บ้าน ย า งขาว ต. ย า งขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ อายุครบ 22 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อ วันที่ 11 เม.ย.2496 ณ พัทธสีมาวัด ย า งขาว ต. ย า งขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

มีพระครูพยุหานุศาสก์ (หลวงพ่อชิต) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรีและเจ้าอาวาสวัด ย า งขาว เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระครูนิทัศน์ธรรมเวที (หลวงพ่อช้อย) เจ้าอาวาสวัดหัวงิ้ว เป็นพระกรรม วาจาจารย์ และพระครูนิสิตคุณากร (หลวงพ่อกัน) เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉา ย า ว่า กตปุญโญ มีความหมายถึง ผู้กระทำซึ่งบุญคุณความดีหลังอุปสมบท

หลวงพ่อเสน่ห์ ได้จำพรรษาอยู่ที่วัด ย า งขาว คอยอุปัฏฐากรับใช้หลวงพ่อชิต พระอุปัชฌาย์ ด้วยท่านมีความสนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ณ สำนักเรียนวัดเนินเหล็ก อ.เมือง จ.อุทัยธานี จากนั้นได้ช่วยงานศาสนกิจคณะสงฆ์ใน จังหวัดอุทัยธานี

นอกจากนี้ หลวงพ่อเสน่ห์ ยังร่ำเรียนวิท ย า คมกับหลวงพ่อชิต ในด้านการสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง อาทิ เครื่องรางของขลัง ตะกรุด ผ้ายันต์ น้ำมันมนต์ น้ำพระพุทธมนต์ พระเครื่องวัตถุมงคล ฯลฯ จากนั้นได้ศึกษา เพิ่มเติมจากกำนันบุญ ซึ่งเป็นศิษย์ฆราวาส หลวงพ่อพริ้ง วัดหาดสูง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนากับหลวงพ่อชิต

ส่วนลำดับงานปกครอง พ.ศ.2503 หลวงพ่อเสน่ห์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพันสี ต.ท่าโพ อ.หนองขา หย่าง จ.อุทัยธานี พ.ศ.2507 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองขาหย่าง-ท่าโพ พ.ศ.2514 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ.2522 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2511 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในราชทินนามพระครูอุปกิตสารคุณ พ.ศ.2520 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

หลวงพ่อเสน่ห์ มุ่งเน้นให้พระภิกษุ-สามเณร ภ า ย ใ น วัด ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ต้องทำวัตรสวดมนต์ ทุกเช้า-เย็น พร้อมกันทุกวัน ร่วมทำอุโบสถสังฆกรรมทุกครั้ง อีกทั้งจะไปธุระสถานที่ใดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสก่อน

งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลวงพ่อเสน่ห์ จัดกิจกรรมบวชชี-พราหมณ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นประจำทุกปี ร่วมมือกับคณะสงฆ์ และหน่วยงานรา ช ก าร เผยแผ่หลักธรรม โดยออกปฏิบัติงานพระธรรมทูต อบรมพระภิกษุ-สามเณรประชาชน และนักเรียนเป็นประจำ

ด้วยหลวงพ่อเสน่ห์ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตประจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าโพ พ.ศ.2552 ได้รับยกย่องให้เป็นพระดีเด่น จากศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส ย า มบรมรา ช ก ุมารี

ส่วนงานด้านสาธารณูปการ ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุ ภ า ย ใ น วัด ถนนคอนกรีตรอบวัด และสร้างอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว โรงเรียนประชาบาลวัดพันสี อีกทั้งยังสร้างอุโบสถอีก 14 แ ห่ ง อาทิ อุโบสถวัดทุ่งพึ่ง, วัดหนองแหน, วัดทุ่งน้อย เป็นต้น

ด้านวัตถุมงคลของ หลวงพ่อเสน่ห์ ที่มีชื่อ เ สี ย งเป็นที่ปรารถนาของบรรดานักสะสม นักนิยมวัตถุมงคล  โดยเฉพาะตะกรุดโ ท น แหวนหัวพิรอดทำด้วยปรอท เป็นการผสมผสานตำหรับการสร้างไว้ถึง 3 พระอาจารย์ คือ การลงอักขระเลขยันต์ตำรับของหลวงพ่อชิตและหลวงพ่อพริ้ง วัดหาดสูง ส่วนหัวพิรอดทำด้วยปรอท เป็นตำหรับหลวงพ่อ เ งิ น วัดพระปรางค์เห ลื อ ง ส่วนวัตถุมงคลอื่นๆ อาทิ เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรก ปี 20 , รูปหล่อเหมือนลอยองค์ ปี 46 , เหรียญทองแดงรูปเหมือน , ตะกรุดเส้นเกศา , ตะกรุดสามกษัตริย์ และตะกรุดระนาดเอก เป็นต้น

.

#หลวงพ่อเสน่ห์
#ละสังขาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *