‘ประกันสังคม’ เผยวิธีเอาเบี้ยชราภาพเอามาใช้ก่อนได้

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดย ป รั บ ปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ ให้ผู้ประกันตนสามารถนำ เ งิ น กรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อน

.

โดยเผยว่ามี 3 วิธี เป็นการขอ เ ลื อ ก ขอคืน และขอกู้ รวมทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่น อาทิ เพิ่ม เ งิ น ทด แ ท น กรณีขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จากร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง เพิ่ม จ่ า ย เ งิ น สงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการ ค ล อ ด บุตรจากเดิม 90 วัน เป็น 98 วัน เป็นต้น รวมทั้งแก้ไขขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง จากเดิม อายุ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นอายุ 65 ปีบริบูรณ์

.

นายธนกร กล่าวว่า รายละเอียดของการ ป รั บ ปรุงร่างฯ ดังนี้ 1. การ ป รั บ ปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ ให้ผู้ประกันตนสามารถนำ เ งิ น กรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อน (ขอ เ ลื อ ก ขอคืนและขอกู้ )โดยกรณีให้ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถ เ ลื อ ก รับ เ งิ น บำนาญชราภาพ หรือ เ งิ น บำเหน็จชราภาพได้ 3 วิธี (จะเป็นการขอ เ ลื อ ก ) กรณีให้ผู้ประกันตน สามารถนำ เ งิ น กรณีชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ (จะเป็นการขอคืน) และกรณีให้ผู้ประกันตนสามารถนำ เ งิ น กรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักค้ำประกันการกู้ เ งิ น กับธนาคารหรือสถาบันการ เ งิ น ได้ (จะเป็นการขอกู้)


2.การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่น โดยประโยชน์ทด แ ท น ในกรณีทุพพลภาพ เพิ่ม เ งิ น ทด แ ท น การขาดรายได้ จากร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ส่วนกรณี ค ล อ ด บุตร เพิ่มระยะเวลาในการ จ่ า ย เ งิ น สงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการ ค ล อ ด บุตร โดยเหมา จ่ า ย ในอัตราครั้งละร้อยละ 50 ของค่าจ้างจากเดิม เป็นระยะเวลา 90 วันเป็นระยะเวลา 98 วันหรือระยะเวลาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กรณีสงเคราะห์บุตร ให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และภายหลังการสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตน ได้รับประโยชน์ทด แ ท น ในกรณีสงเคราะห์ บุตรต่อไปอีก 6 เดือน

นายธนกร กล่าวว่า การแก้ไขร่างพ.ร.บ.จะทำให้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้สูงอายุ ได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบ สามารถ เ ลื อ ก เข้าถึงแหล่ง เ งิ น ฉุกเฉินได้เพิ่มเติม โดยใช้ เ งิ น กรณีชราภาพที่จะได้รับในอนาคตเป็น เ งิ น ทุน และให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันรายได้ยามเกษียณที่ลดลง หากผู้ประกันตนนำ เ งิ น กรณีชราภาพบางส่วนเอามาใช้ก่อนขอ เ ลื อ ก ขอคืน และขอกู้ อาจทำให้เสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมลดลง แต่จะช่วยให้กองทุนมีค่าใช้ จ่ า ย ลดลงในระยะยาว นอกจากนั้นการ ป รั บ ปรุงกฎหมาย ยังรองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยให้ผู้ประกันตนที่สูงอายุ ได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคม

.

#ประกันสังคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น