เรียกตัว ผอ. โรงเรียนดัง

จากกรณี ด ร า ม่ า ในโลกโซเชียล หลังโรงเรียน แ ห่ ง หนึ่งใน จ.สุรินทร์ ออกกฎร้องเพลงชาติ-ร้องเพลงสรรเสริญไม่ดังตัด 10 คะแนน นอกจากนี้ยังมีการตัดคะแนนในการปฏิบัติอย่างอื่นอีก ขณะเดียวกันในวันปฐมนิเทศ ผอ.ได้กล่าวต่อหน้านักเรียนว่า ใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียน ให้ลาออกไป

ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 10 พ.ค.65 ที่ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 33 อ.เมือง จ.สุรินทร์ ดร.สำเริง บุญโต ผอ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 33 ได้เรียกตัว ผอ.โรงเรียนดังกล่าว มาประชุมและแนะนำแนวทาง เพื่อให้ ป รั บ ปรุงกฎระเบียบให้เป็นไปตามนโยบายที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ และทาง สพฐ.ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ซึ่งมีกฏเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรอยู่แล้ว ด้าน ผอ.โรงเรียนดังกล่าวจะได้นำแนวทางไปแก้ไข ป รั บ ปรุงต่อไป

ดร.สำเริง กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนดังกล่าว ได้มีเพจขึ้นข้อมูลระเบียบของโรงเรียนตัดคะแนนความประพฤติตามที่เป็นข่าวนั้น จริงๆ ถ้าดูที่เจตนา โรงเรียนก็มองเรื่องการที่จะดูแลพฤติกรรม ระเบียบวินัยของนักเรียน ตนก็ได้ตรวจสอบข้อมูล และก็ได้พูดคุยกับ ผอ.โรงเรียน และได้เอาระเบียบของโรงเรียนที่ได้จัดทำขึ้นมาวิเคราะห์ดู ซึ่งโรงเรียนก็ได้จัดทำระเบียบ การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน ภายใต้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษาปี 2548 ในข้อ 9 ซึ่งการตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งโรงเรียนก็สามารถออกระเบียบที่จะมากำหนด

แต่พอไปดูในรายละเอียดระเบียบ ในการตัดคะแนนความประพฤตินั้น มันมีรายละเอียดที่เป็นเชิงคุณลักษณะของนักเรียน มีการประเมินลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตร ที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรแล้ว เพราะฉะนั้นการออกกฎระเบียบตัดคะแนนความประพฤติ ควรจะระบุให้ ชั ด เ จ น ตามแนวทางระเบียบด้วยว่าการลงโทษนักเรียนนักศึกษา เช่น ถ้าเป็นพฤติกรรมที่ ความผิดไม่ร้ายแรง ก็จะว่ากล่าวตัก เ ตื อ น ก่อน หรือถ้าผิด แต่ทำให้เกิดการเสื่อม เ สี ย ไม่ร้ายแรง ก็อาจมีการทำทัณฑ์บนก่อน

หลังจากนั้นถ้ามีพฤติกรรมซ้ำ ค่อยมากำหนดระเบียบการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ซึ่งตรงนี้ต้องออกระเบียบให้ ชั ด เ จ น หรือถ้าเป็นความผิดของนักเรียนที่ไม่ร้ายแรงในลักษณะนี้ ก็ต้องระบุให้ ชั ด เ จ น อ ะ ไ ร ที่เป็นความผิดในเชิงวินัยที่ฝ่าฝืนทำให้เสื่อม เ สี ย โรงเรียนร้ายแรง เท่าที่ตนดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินลงรายละเอียดในเรื่องของการ ประเมินคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์นักเรียน แล้วไปตัดคะแนนความประพฤติ

ซึ่งตนได้เชิญผู้บริหารโรงเรียน มาทำความเข้าใจและให้ไป ป รั บ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะต้อง การมุ่งเสริมสร้างวินัยเชิงบวกของนักเรียน โดยการออกระเบียบให้มีตัว แ ท น ของนักเรียน มามีส่วนร่วม เมื่อออกระเบียบเสร็จแล้ว ก็นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้การเห็นชอบ ส่วนเกี่ยวกับการตัดคะแนนความประพฤติโรงเรียนต้องไประบุ ชั ด เ จ น ว่า อ ะ ไ ร ที่เป็นพฤติกรรม ร้ายแรงทำให้โรงเรียนเสื่อม เ สี ย หรือประเด็น อ ะ ไ ร ที่ว่ากล่าวตัก เ ตื อ น หรือทำทัณฑ์บนไว้แล้วนักเรียนยังมีพฤติกรรมเกิดขึ้นในลักษณะนี้

ซึ่งท่าน ผอ.ก็จะนำแนวทางไป ป รั บ ปรุง ให้เป็นไปตามนโยบายที่ทางกระทรวง และทาง สพฐ.ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเวลาออกระเบียบก็ไม่ควรไปตัดคะแนนเหล่านี้เป็นต้น แต่อาจจะเป็นวินัยเชิงบวกหรือมีเกณฑ์ประเมินว่า เป็นระดับ แต่ไม่ใช่ลักษณะเป็นการตัดคะแนน ซึ่งก็ได้แนะนำท่าน ผอ.ไป ป รั บ ปรุงแก้ไขให้ ชั ด เ จ น ต่อไป

#โรงเรียนของหนู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น