เผยวิธีการไหว้ ที่ถูกต้อง

ไหว้พระ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทไหน ต้องใช้ “ธูป” กี่ดอก
การไหว้พระ หรือสักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ต้องใช้ “ธูป” เป็นตัวหลักในการประกอบพิธี ซึ่งจำนวนของธูปนั้นก็เป็นไปตามตำนานความเชื่อที่มีสืบต่อกันมานาน สำหรับคนไทยส่วนใหญ่จะนิยมจุดธูปเลขคี่ เพราะเชื่อว่าเป็นมงคล แต่หากต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ คุณผู้อ่านรู้หรือไม่ว่าต้องใช้ “ธูป” กี่ดอก

.

ธูป 1 ดอก : ไหว้เจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน
ธูป 2 ดอก : ปักบนอาหาร เครื่องเซ่น
ธูป 3 ดอก : บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ธูป 4 ดอก : สวดเสริม ด ว ง ชะตา

.

ธูป 5 ดอก : บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา คุณมารดา และครูบาอาจารย์
ธูป 6 ดอก : ใช้ในการสวดเสริม ด ว ง ชะตา
ธูป 7 ดอก : ครูบาอาจารย์ที่ เ สี ย ชีวิตแล้ว
ธูป 8 ดอก : เสริม ด ว ง คนเกิดวันอังคาร

.

ธูป 9 ดอก : บูชาเทพ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขเทวดาศาลพระภูมิ ศาลเทพ
ธูป 10 ดอก : เสริม ด ว ง ชะตา คนเกิดวันเสาร์
ธูป 11 ดอก : บูชาเทวดาชั้นสูง
ธูป 12 ดอก : บูชาพระราหู สวดเสริม ด ว ง คนเกิดวันพุธกลางคืน

.

ธูป 14 ดอก : บูชาสักการะรูปปั้นพระสงฆ์
ธูป 15 ดอก : สวดเสริม ด ว ง ชะตา คนเกิดวันจันทร์
ธูป 16 ดอก : บูชาพรหม เทพเทวดา
ธูป 17 ดอก : เสริม ด ว ง ชะตา คนเกิดวันพุธ

.

ธูป 19 ดอก : บูชาครู เสริม ด ว ง ชะตา คนเกิดวันพฤหัสบดี
ธูป 20 ดอก : สวดเสริม ด ว ง ชะตา
ธูป 21 ดอก : บูชาพระแม่ธรณี สวดเสริม ด ว ง ชะตา คนเกิดวันศุกร์
ธูป 32 ดอก : สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ

.

ธูป 38 ดอก : บูชาพระธรรม
ธูป 39 ดอก : บูชาพระแม่โพสพ
ธูป 56 ดอก : บูชาคุณพระพุทธเจ้า
ธูป 108 ดอก : พิธีกรรมสวดเสริม ด ว ง ชะตา บูชาสิ่งสูงสุดทั่วโลกทุกชั้นฟ้า

.

#ใช้ธูปกี่ดอก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น