จัดงานวันเกิดในสถานที่ราชการ

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามี ค ลิ ป เหตุการณ์ที่ อบต. แ ห่ ง หนึ่งในเขต อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ซึ่งชาวบ้านได้ถ่ายภาพ ค ลิ ป เหตุการณ์เอาไว้ได้ เป็นการจัดฉลองวันเกิดให้กับบิ๊กข้าราชการคนหนึ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.พากันเดินร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นำเอาเค้กวันเกิดมามอบให้กับบิ๊กข้าราชการคนหนึ่งของอบต.และมีการร้องห้ามกันว่าห้ามกล้องไหลไปมาเพราะจะเห็นขวด เ ห ล้ า เบียร์และห้ามโพสต์ภาพอย่างเด็ดขาด

จากนั้นมีการนั่งดื่มเครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์กันอย่างไม่กลัวเกรงว่าจะผิดระเบียบกฎหมายของทางราชการแ ต่ อ ย ่างใด โดยสถานที่เกิดเหตุจะอยู่บริเวณข้างห้องเอนกประสงค์ของอบต.และที่บริเวณนี้มักจะมีการจัดเป็นสถานที่ดื่มเครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์กันเป็นประจำในช่วงที่ผู้บริหารระดับสูงของอบต.ไม่อยู่ในอบต.

ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์แล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าอบต.เป็นสถานที่ราชการ จึงได้ถ่าย ค ลิ ป เหตุการณ์ส่งมาให้กับผู้สื่อข่าวพร้อมทั้งเรียกร้องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบเรื่องนี้ว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือผิดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือไม่อย่างไร

.

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ พ.ศ.2551 มาตรา 31 และมาตรา 46 ห้ามมิให้ดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ราชการโดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือ ป รั บ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้ง ป รั บ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2496 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0809.6/ว3766 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2557 เรื่องการดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเล่นการ พ นั น หรือเสพสุรา เรียนผวจ.ทุกจังหวัดได้กำหนดแนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการ พ นั น และเสพสุราไว้แล้ว

#สถานที่ราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น