คืบหน้าเรื่อง แตงโม ผลตรวจ คนบนเรือ ออกแล้ว

สังคมยังจับตาและให้ความสนใจเรื่องของ แตงโม ภัทรธิดา (นิดา) แม้มีการแถลงสรุปสำนวนคดีไปเมื่อวันที่ 26 เม.ย.65 ส่งสำนวนให้ อั ย ก า ร นนท์ และยังให้เจ้าหน้าที่ ตำ ร ว จ สอบเพิ่มอีก 20 ประเด็น ทั้งล่าสุด อั ย ก า ร นนท์ยังเรียก 2 ทีม แ พ ท ย์ ชั น สู ต ร ดาราสาวเข้าพบด้วย

.

ล่าสุดมีประเด็นขึ้นมาอีก โดยวันที่ 10 พ.ค.65 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้เผยข้อมูลหลังพยานบุคคลบนเรือจำนวน 1 ราย พบ ส าร กลุ่ม เ บ น โ ซ ไ ด อ า ซิ ปิ น ส์ หรือ ย า เ สี ย ส า ว ว่า ในพยานบุคคลบนเรือ 1 ราย … ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผย ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจาก ตร.ปมไม่ตรวจ ส า ร 2 ผู้ต้อง ส ง สั ย บนเรือ คดี ‘แตงโม’ ขณะที่พบ ส า ร ของพยานบุคคลจำนวน 1 ราย

.

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 พัน ตำ ร ว จ โท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับหนังสือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสถาบัน นิ ติ เ ว ช วิ ท ย า โรงพยาบาล ตำ ร ว จ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือแตงโม ตามที่นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความ ยุ ติ ธ ร ร ม ในสังคม ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและแสวงหาข้อ เ ท็ จ จริง

.

ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน สถานี ตำ ร ว จ ภูธรเมืองนนทบุรี กรณีใช้ดุล พิ นิ จ โดยมิชอบด้วย ก ฎ ห ม า ย และ เ ลื อ ก ปฏิบัติในการตรวจหา ส า ร และ แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ในร่างกายของประจักษ์พยานจำนวน 3 คน แต่ไม่ตรวจหาในร่างกายของประจักษ์พยานอีก 2 คน ซึ่งเป็น ค ดี เดียวกันและอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเดียวกัน

.

ซึ่งสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 พนักงาน ส อ บ ส ว น สถานี ตำ ร ว จ ภูธรเมืองนนทบุรี พนักงาน ส อ บ ส ว น สถานี ตำ ร ว จ ภูธรเมืองนนทบุรี ได้ประสานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทำการเก็บตัวอย่าง เ ลื อ ด จากพยานบุคคลที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุ จำนวน 3 ราย ระหว่างเวลา 12.07 น. ถึงเวลา 13.30 น.

.

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 พนักงานสอบสวน สถานี ตำ ร ว จ ภูธรเมืองนนทบุรี ได้ส่งตัวอย่าง เ ลื อ ด ดังกล่าว เพื่อตรวจหรือทดสอบหาปริมาณ แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ใน เ ลื อ ด และตรวจหา ส า ร ในร่างกายของพยานบุคคลในเรือ ผลการตรวจตัวอย่าง เ ลื อ ด ตรวจไม่พบ แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์แ ต่ อ ย ่าง ใด แต่ผลการตรวจหาของพยานบุคคลจำนวน 1 ราย ตรวจพบกลุ่ม เ บ น โ ซ ไ ด อ า ซิ ปิ น ส์

.

อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 สถานี ตำ ร ว จ ภูธรเมืองนนทบุรี ได้ประสานให้โรงพยาบาล ตำ ร ว จ ตรวจร่างกาย ส า ร และเก็บ ชี ว วั ต ถุ ของพยานบุคคล จำนวน 5 ราย ที่อยู่ในเรือ โดยทำการเก็บตัวอย่าง ปั ส ส า ว ะ จากพยานบุคคล จำนวน 3 ราย และ ปั ส ส า ว ะและ เ ลื อ ด จำนวน 1 ราย แต่พยานบุคคลที่อยู่ในเรือจำนวน 1 ราย ไม่ได้ทำการเก็บตัวอย่างใด ๆ เนื่องจากเจ้าตัว ไม่ยินยอม

.

ทั้งนี้ สามารถตรวจพบจากตัวอย่างของร่างกายได้นานที่สุดคือตรวจทางเส้นผม โดยสามารถตรวจหาได้ย้อนหลังนานกว่า 3 เดือน แต่การตรวจหรือทดสอบหาปริมาณ แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์นั้น จะสามารถตรวจพบภายหลังดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์เข้าไปในร่างกาย ภ า ยใ น 30 นาที และปริมาณ แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์จะลดลงเฉลี่ย 15 – 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม หากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการชี้แจงจาก ตำ ร ว จ ภูธรภาค 1 แล้ว จะเร่งรัดสรุปผลโดยเร็ว และขอให้สังคมมั่นใจว่าจะให้ความเป็น ธ ร ร ม กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

#แตงโม
#คนบนเรือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น