ผลออกครบ 19 ราย

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 65 นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ก ล่ า ว ถึ ง ความคืบหน้าการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกรณีพบผู้ ป่ ว ย โ ร ค ฝีดาษวานรรายแรกของไทย ที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ผลจากการเก็บตัวอย่างผู้สัมผัส เ สี่ ย ง สูง (High-Low risk contact) จำนวน 19 ราย ส่งไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผลตรวจออกมาแล้วเป็นลบแล้วทั้ง 19 ราย อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตาม อ า ก า ร อย่างใกล้ชิด โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะโทรศัพท์สอบถาม อ า ก า ร ทุก 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน และในกลุ่มผู้สัมผัส เ สี่ ย ง สูงเมื่อครบการกักตัว 21 วันแล้ว จะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนก เนื่องจาก โ ร ค ฝีดาษวานรติดต่อกันได้ ย า ก กว่า โ ร ค โควิด-19 ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ที่มี อ า ก า ร โ ร ค ฝีดาษวานร ซึ่งมีตุ่มน้ำใสหรือตุ่มหนองที่ผิวหนังตามตัว รวมทั้งการสัมผัสเมื่อมี เ พ ศ สัมพันธ์ การป้องกันฝีดาษวานรทำได้โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้บ่อย เลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก และปาก ระวังสัตว์กัดหรือข่วน ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น ไม่ใกล้ชิดกับผู้ ป่ ว ย ฝีดาษวานร

ในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข เตรียมแนวทางเฝ้าระวัง โ ร ค ฝีดาษวานร หลังองค์การอนามัยโลก ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมควบคุม โ ร ค เป็นระดับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สามารถสั่งการเฝ้าระวังมีความครอบคลุมทั่วประเทศ

สำหรับข้อมูลวัคซีน โ ร ค ฝีดาษคน ที่องค์การเภสัชกรรมได้เก็บ รั ก ษ า ไว้ตามมาตรฐานเมื่อประมาณ 40 ปีก่อน กรมวิท ย า ศาสตร์การแพทย์ได้นำมาทดสอบ พบว่ายังมีคุณภาพดี หากมีความจำเป็นสามารถนำมาใช้ได้ ส่วนด้านการ รั ก ษ า พ ย า บาล โ ร ค นี้ไม่มี ย า รั ก ษ า เฉพาะ จึงใช้การ รั ก ษ า ตาม อ า ก า ร ส่วนใหญ่ผู้ ป่ ว ย จะหายได้เอง ซึ่งสถานพ ย า บาลทุก แ ห่ ง สามารถให้การดูแลได้ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ ป่ ว ย อยู่ในห้องความดันลบ

.

และเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ ทั้งด้านการเฝ้าระวัง โ ร ค การป้องกันและการดูแล รั ก ษ า ได้มีการสั่งการให้ ด่ า นควบคุม โ ร ค ทั่วประเทศ ประสานงานกับสำนักงาน ตำ ร ว จ ตรวจคนเข้าเมือง เพิ่มความระมัดระวังบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่ม เ สี่ ย ง เป็นพิเศษ และ โ ร ง พ ย า บ า ล คลินิกเอกชนเฝ้าระวัง ผู้ที่มีไข้ ผื่นแดง ตุ่มใส ตุ่มหนอง เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ ป่ ว ย โ ร ค ฝีดาษวานรอย่างเข้มข้น

.

#ฝีดาษลิง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น