ปภ. ประกาศเตรียมรับมือน้ำท่วม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ประสาน 10 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธ ย า ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระ ย า เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.65 เป็นต้นไป

โดยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้ง เ ตื อ น ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระ ย า จุด เ สี่ ย ง ที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ

รวมถึงแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วย เ ห ลื อ ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่า จากสถานการณ์ฝนตกสะสมและฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงที่ ผ่ า น มา คาดการณ์ว่าวันที่ 27 ก.ค.65 จะมีน้ำไหล ผ่ า น บริเวณอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 900 – 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังมีปริรมาณ 150 ลูกบาศก์เมตร

ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระ ย า มีปริมาณ 1,050 – 1,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงจำเป็นต้องระบายน้ำ ผ่ า น ท้ายเขื่อนเจ้าพระ ย า ในอัตรา 850 – 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 60 – 80 เซนติเมตร

บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธ ย า และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธ ย า (แม่น้ำน้อย) หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหล ผ่ า น เขื่อนเจ้าพระ ย า มากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.65 เป็นต้นไป

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) จึงได้ประสาน 10 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธ ย า ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ เ สี่ ย ง ภัย เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้ง เ ตื อ น ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระ ย า จุด เ สี่ ย ง ที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม

ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและแนวป้องกันน้ำท่วมให้มีความแข็งแรง เพื่อป้องกันระดับน้ำล้นข้ามแนวคันกั้นน้ำ อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วย เ ห ลื อ ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับประชาชนขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น และหากได้รับความ เ ดื อ ด ร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วย เ ห ลื อ ได้

ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้ง เ ตื อ น ภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” ทุกที่ทุกเวลา

#สถานการณ์น้ำ
#น้ำท่วม

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น