ได้ข้อสรุป “สาวคอนโด” กับ “วัด”

วันนี้ (24 ก.ค.) ว่าที่ ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมตัว แ ท น ชุมชนรอบวัดบางสะแกนอก, ตัว แ ท น ชุมชนบางสะแกตลาดพลู, นิติบุคคลคอนโด โดยรอบวัดบางสะแกนอก และตัว แ ท น กลุ่มเรารักษ์บางสะแก ) ร่วมประชุมเพื่อหาทางออกข้อพิพาทกรณีการใช้ เ สี ย ง ของวัดบางสะแกนอก กับชุมชนโดยรอบวัด โดยเริ่มประชุมในเวลา 5 โมงเย็น

เบื้องต้นที่ประชุมได้ยื่นข้อเสนอ 7 ข้อ เพื่อพิจารณา ประกอบด้วย
1. ให้วัดบางสะแกนอก สืบสาน ประเพณี ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตต่อไป
2. ขอให้นิติบุคคลคอนโดฯ ทุกโครงการ แจ้งแก่ลูกบ้านให้ทราบถึง ประเพณีของวัดบางสะแกนอก

3. หากทางนิติบุคคลไม่แจ้งให้ลูกบ้านทราบ จนมีการเรียกร้องหรือต้องการค่าเยียว ย า ทางคอนโดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
4. หากวัดบางสะแกนอกมีงานประจำปี ที่จำเป็นต้องใช้ลำโพง และเครื่องข ย า ย เ สี ย ง จะมีหนังสือไปแจ้งนิติบุคคลให้ทราบก่อนล่วงหน้า

5. กลุ่มรักษ์บางสะแก จะประสานกับนิติบุคคลคอนโดฯ หากมีความจำเป็นต้องจัดงานประเพณี
6. หากมีผู้ร้องเรียน ทางคอนโดฯ ต้องแจ้งให้ลูกบ้านเข้าใจ ถ้ายอมรับไม่ได้ให้ไปอยู่ที่อื่น
7. ทางชุมชนบางสะแกตลาดพลู จะปฏิบัติตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ที่เคยปฏิบัติกันมาสืบเนื่องต่อไป

โดยหลังจากยื่นข้อเสนอ ทางนิติบุคคลฯ และ ตัว แ ท น ชุมชน เห็นร่วมกันว่าให้วัดสามารถดำเนินกิจกรรมทางศาสนา สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีได้ตามปกติ

ส่วนหญิงที่ออกมาขอให้ลดการใช้ เ สี ย ง ในงานสวด ศ พ และกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ ไม่ได้มาร่วมประชุมด้วย แต่ได้อัด ค ลิ ป เ สี ย ง ขอโทษชาวบ้าน ขอโทษวัด ผู้ดูแลวัดและญาติของผู้ เ สี ย ชีวิต ยืนยัน ไม่ได้เป็นคนไปร้องเรียนสำนักพระพุทธศาสนา

ขณะที่นิติบุคคลของคอนโดมิเนียมที่หญิงคนนี้อาศัยอยู่ บอกในที่ประชุมว่า ลูกบ้านหญิงคนนี้มาแจ้งว่าไม่สบายใจที่จะอยู่ต่อ หากจะ ข า ย ทางคอนโดยินดีจะ ซื้ อ คืน

#บทสรุปคอนโดวัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น