วิธีการทานทุเรียน

รศ.ดร.เจษฎา เด่น ด ว ง บริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์อธิบายต่อกรณีดังกล่าวผ่านแฟนเพจ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ระบุว่า การกินทุเรียน กับเครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ต่างๆ มีความ เ สี่ ย ง ทีทจะทำให้เกิด อั น ต ร า ย ต่อร่างกายได้ เนื่องจาก เมื่อดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์เข้าไปแล้ว ร่างกายของเรา จะมีกลไกในการทําลาย เพื่อลดความเป็นพิษของ แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์

เริ่มจากการเปลี่ยนแอลกฮอล์ ให้เป็นสาร อะเซตาดีไฮด์ (acetaldehyde) โดยใช้เอนไซม์ชื่อ แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ดีไฮโดรจีเนส (alcohol dehydrogenase, ADH) แล้วเปลี่ยนต่อเป็นสาร อะซีเตท (acetate) ด้วยเอนไซม์ แอลดีไฮน์ดีไฮโดรจีเนส (aldehyde dehydrogenase, ALDH)

จากนั้น อะซีเตทจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และขับออกจากร่างกายในที่สุด แต่ในทุเรียนมีสารบางตัวค่อนข้างมาก คือ พวกสารประกอบซัลเฟอร์ (ธาตุกำมะถัน) ที่สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ ALDH

ดังนั้น การกินทุเรียนร่วมกับการดื่ม เ ห ล้ า อาจจะทําให้การทําลาย แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ไม่สมบูรณ์ เกิดการคั่งของสาร acetaldehyde (ที่เป็นสารตัวกลางของปฏิกิริยา) ทําให้มี อ า ก า ร ไม่พึงประสงค์ เช่น หน้าแดง เหงื่อออก ค ลื่ น ไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หายใจเร็ว

อ า ก า ร ดังกล่าว จะคล้ายกับ อ า ก า ร ของผู้ที่ได้รับยาเลิก เ ห ล้ า ชื่อ ไดซัลฟูแรม (Disulfuram หรือ tetraethylthiuram disulfide) ส่วนใหญ่ อ า ก า ร ไม่ค่อยรุนแรง แต่ใน “บางราย” ที่มีปฏิกิริยารุนแรง อาจจะทําให้เกิดภาวะหายใจลําบาก หัวใจล้มเหลว และ อั น ต ร า ย ถึงแก่ชีวิตได้

นอกจากนี้ ทุเรียนยังเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง โดยมีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง (เนื้อทุเรียน 100 กรัมให้พลังงาน 150-160 แคลอรี่) ขณะที่ แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ ก็ให้พลังงานสูง และดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว ( แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ 1 กรัม ให้พลังงาน 7 แคลอรี่เทียบกับคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน ที่ให้พลังงาน 4 แคลอรี่ต่อกรัม และไขมันให้พลังงาน 9 แคลอรี่ต่อกรัม) การกินทุเรียนร่วมกับการดื่ม เ ห ล้ า จึงทำให้ร่างกายได้รับพลังงานสูงอย่างรวดเร็ว เมื่อร่างกายย่อยอาหารพวกนี้ ทําให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้น น้ำตาลใน เ ลื อ ด สูงขึ้น

นอกจากนี้ การดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะ ส่งเสริมให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำได้ ยิ่งถ้าเป็นคนที่มีโรคประจําตัวเบาหวาน กินยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะขาดน้ำ น้ำตาลใน เ ลื อ ด สูง และเก ลื อ แร่ผิดปกติได้


ทั้งนี้จึงสรุปว่า การกินทุเรียนร่วมกับ เ ห ล้ า เบียร์ อาจจะมีผล เ สี ย ต่อ สุ ข ภ า พ ได้ โดย อ า ก า ร อาจจะมากน้อยขึ้นกับปัจจัยแต่ละคน คือ ปริมาณที่กิน และ ความสามารถของร่างกายในการทําลาย แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์

#ทุเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น