“คุณตัน” ช่วยแม่ค้า-พ่อค้า

วันที่ 7 พ.ค.2565 นายตัน ภาสกรนที นักธุรกิจชื่อดังขึ้นป้ายเชิญชวนผู้ เ ดื อ ด ร้อนจากกรณีห้างพรอมเมนาดา ปิดบริการ มา ข า ย ฟ รี ได้ที่โครงการตน ในย่านนิมมานเหมินทร์ โดยได้ขึ้นป้าย โ ฆ ษ ณ า ใหญ่ที่สี่แยกรินคำ จ.เชียงใหม่

.

โดยนายตันได้ขึ้นป้ายว่า เปิดทุกพื้นที่ ไม่มี เ งื่ อ น ไ ข ฟ รี กว่า 5 พัน ตารางเมตร ในโครงการของตน เพื่อช่วย เ ห ลื อ พ่อค้าแม่ค้าที่ เ ดื อ ด ร้อนจากการที่ห้างดังปิด

.

ทั้งนี้การเปิดพื้นที่ดังกล่าว เ ลื อ ก ได้ 2 แบบ คือระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 13-16 พ.ค. ฟ รี ทุกอย่างไม่มี เ งื่ อ น ไ ขโดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช้อปปิ้งฉุกเฉินที่โครงการวันนิมมาน

ส่วนระยะยาว 1 ปี จ่ า ย เพียงค่าน้ำและค่าไฟฟ้าเท่านั้น ในพื้นที่โครงการของเสี่ยตัน

.

.

#คนไทยไม่ทิ้งกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น