น้ำท่วมฉับพลัน กระทบ 99 ครัวเรือน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 7 พ.ค.65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากสถานการณ์ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกําลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรง ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง และ ท ะ เ ล อันดามันตอนบน ทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบาง แ ห่ ง

โดยปริมาณฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่ 5-7 พ.ค.65 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี รวม 5 อำเภอ 6 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 99 ครัวเรือน ไม่มีผู้ บ า ด เ จ็ บ และ เ สี ย ชีวิต

ชุมพร น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหลังสวน รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 21 ครัวเรือน
สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.วิภาวดี อ.ไชยา อ.ท่าฉาง รวม 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 78 ครัวเรือน
นครศรีธรรมราช น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอนบพิตำ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

.

ปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ระดับน้ำลดลงในทุกจุด ซึ่ง ปภ. จังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งได้ลงพื้นที่สำรวจความ เ สี ย หายและให้การช่วย เ ห ลื อ ผู้ประสบภัยแล้ว


สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วย เ ห ลื อ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

#เซฟคนไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น