ลดค่าประกันสังคม เกินครึ่ง

ประกันสังคม “ม.33-ม.39” ลดอัตรา เ งิ น สมทบเป็นเวลา 3 เดือน เช็กเลย เ ห ลื อ จ่ า ย เ งิ น สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเท่าไหร่กันบ้าง

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความระบุ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เฮ! ประกันสังคมลดอัตรา เ งิ น สมทบให้เกินครึ่งติดต่อกันถึง 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 65 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33
ป รั บ ลด เ งิ น สมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เ ห ลื อ ฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เช่น

เ งิ น เดือน 10,000 บาท ปกติ จ่ า ย สมทบ 500 บาทต่อเดือน
ลด เ ห ลื อ เพียง 100 บาทต่อเดือน
เ งิ น เดือน 15,000 บาทขึ้นไป ปกติ จ่ า ย 750 บาทต่อเดือน
ลด เ ห ลื อ เพียง 150 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ การคำนวณ เ งิ น สมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับร้อยละ 5 ต่อเดือน ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39
ป รั บ ลดอัตรา เ งิ น สมทบจากเดิมร้อยละ 9 เ ห ลื อ ร้อยละ 1.9 จากปกติ จ่ า ย 432 บาท
ลด เ ห ลื อ เพียง 91 บาท

#ประกันสังคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น